Ghi nhanh hoạt động HĐGDĐMGP. Bùi Chu đón mừng Chúa Giáng Sinh

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2015, BPV/HĐGDĐMGP. Bùi Chu gồm anh Trưởng Đaminh Đinh Công Lý, anh thư ký Giuse Nguyễn Hùng Cường, anh Gioan Vũ Duy Định, đã đến thăm công trình Dòng nữ Đaminh Giáo Phận Thái Bình, và chúc mừng Giáng Sinh quý Sơ.

Vào lúc 12h15, ngày 26 tháng 12 năm 2015, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu, Chủ tịch Caritas Việt Nam, cùng với  Cha Giuse Trần Hưng Đạo, Chủ tịch Caritas GP Bùi Chu, một số quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, và BPV/HĐGDĐMGP. Bùi Chu gồm anh Trưởng Đaminh Đinh Công Lý, Giuse Nguyễn Hùng Cường, chị Maria Trần Thị Hồng Việt, đã đi trao tặng 5 căn nhà cho những gia đình có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn trong 4 giáo Hạt: Đại Đồng, Kiên Chính, Tứ Trùng, Quỹ Nhất. Trong số 5 gia đình có 2 gia đình tôn giáo bạn. Đây là một nghĩa cử cao đẹp để mừng Năm Thánh Lòng Thương Xót, và cũng là kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Đa Minh.

Chúng con xin tạ ơn Chúa, vì Ngài đã ban muôn ơn lành cho HĐGDĐM Giáo phận Bùi Chu.
Xin cảm ơn  Đức Cha Giáo Phận, Cha Giám Đốc Caritas Giáo Phận, đã cho chúng con cùng chung tay thi hành sứ vụ tông đồ mà Chúa và Dòng trao phó.

Giuse Nguyễn Hùng Cường