Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm Giáo phận Calgary, Alberta Canada mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm là một linh muc dòng Đa Minh được phong thánh vào ngày 19/6/1988 trong số 117 Thánh Tử Đạo khác.

Vào năm 1981, khi các Cha Đa Minh Việt Nam đến cư ngụ tại thành phố Calgary, Tỉnh bang Alberta , Canada, đã được Giáo Phận Calgary tiếp đón và chấp thuận cho có một cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại đây.

Sau 4 năm, năm 1985. Đức Giám Mục Địa phận Calgary đã nâng Cộng Đoàn thành Giáo Xứ và từ đó quý Cha và Giáo Dân đã chọn Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm làm bổng mạng. Từ năm 1985 đến năm 2015, Giáo xứ có ngôi thánh đường sức chứa khoảng 400 người, vì nhà thờ đã quá cũ, không có chỗ đậu xe và nhất là con số giáo dân ngày càng gia tăng do đó họ đã quyết định mua đất tại trung tâm văn hóa người Việt (Litlle SaiGon) . Năm 2015 Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm đã có ngôi nhà thờ mới khoảng 600 , có Hội trường khoảng 400 người, nối liền với thánh đường nhằm khi có lễ lớn. Có nơi đậu xe rộng rãi, đầy dủ các lớp học và các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và kể cả thể thao vào những ngày trong tuần.

Vào đầu tháng 8 năm 2017, linh mục JB Nguyễn Đức Vượng đã được thuyên chuyển từ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston Texas về đây, có Cha Phó Giuse Pham Công Liêm, cùng với Hội Đồng Mục Vụ, Tài Chánh và mọi người ( 600 gia đình) tiếp tục duy trì và phát triển nơi một thánh đường mới ( 11 triệu Dollas) do bao công lao giúp góp của quý Cha tiền nhiệm nhất là cha Giuse Vũ Quang Cảnh OP.

Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm nay, giáo xứ đều cử hành phụng vụ lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và 4 thánh lễ cuối tuần 33 quanh năm.

Một bầu khí hân hoan và trang trọng đã diễn ra đặc biệt là thánh lễ 11 giờ , có quý Cha Bề Trên và quý Cha Dòng Đa Minh cùng với đông đảo giáo dân tham dự kiệu, kịck Thánh và đại lễ mừng các Bậc Tiền nhân của chúng ta. Sau Thánh lễ là bữa cơm đầm ấm do những Hội Đoàn giúp góp và mọi người ra về trong hân hoan. Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đạc biệt Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu liêm đã từng cầu thay nguyện giúp để Giáo xứ có được như ngày hôm nay thì cũng xin quý Ngài tiếp tục bầu cử cho Giáo xứ ngày càng phát triển mạnh mẽ, người người hiệp nhất thương yêu nhau.

 

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *