GIỜ LỄ TẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

 

(Cập nhật ngày 21-3-2010)

Tên nhà thờ
Ðịa chỉ
Giờ lễ
Chính Tòa
Phường 3, Ðàlạt
 5g15 – 17g15 (ngày thường)
 5g30 – 7g00 – 8g30 – 16g00 – 18g00 (chúa nhật)
An Bình
69, An Bình, P.3, Tp. Đàlạt
 5g15 (ngày thường)
 5g45 – 9g30 – 17g00 (chúa nhật)
Giáo Sở Bạch Ðằng
Phường 7, Đàlạt
 17g30 (thứ ba và thứ sáu)
 5g45 (chúa nhật
Cầu Ðất
Xã Xuân Trường
 5g30 (thứ năm, sáu, bảy) – 17g30 (thứ hai, ba tư)
 5g30 (chúa nhật)
Phát Chi
Xã Trạm Hành, Ðàlạt
 5g30 (thứ hai, ba tư) – 17g30 (thứ năm, sáu, bảy)
 7g00 (chúa nhật)
Đa Lộc
Xã Xuân Thọ, Ðàlạt
 6g300 (thứ ba, năm) – 18g00 (thứ hai, tư)
 8g30 (chúa nhật)
Chi Lăng
Phường 9, Ðàlạt
 5g15 (thứ hai – tư, bảy) – 18g30 (thứ năm – bảy)
 5g15 – 15g15 (chúa nhật)
Trại Hầm
Phường 9, Ðàlạt
 5g00 (thứ sáu) – 17g00 (thứ ba, tư)
 7g15 (chúa nhật)
Du Sinh
12 Huyền Trân, Phường 5, Ðàlạt
 5g00 (ngày thường)
 5g30 – 8g00 – 16g00 (chúa nhật)
Ða Thiện
Phường 8, Ðàlạt
 5g30 (ngày thường)
 6g00 (chúa nhật
Hà Ðông
Phường 8, Ðàlạt
 18g00 (thứ ba, năm, sáu, bảy)
 6g00 (chúa nhật)
Langbiang
Xã Lát, Lạc Dương
 5g00 – 17g30 (ngày thường)
 6g00 – 8g15 – 16g30 (chúa nhật)
Mai Anh
1 Ngô Quyền, Phường 6, Ðàlạt
 17g00 (ngày thường)
 5g45 – 16g30 (chúa nhật)
Minh Giáo
111 Ngô Thì Nhậm, Phường 4, Ðàlạt
 5g00 – 17g15 (ngày thường)
 5g00 – 17g15  (chúa nhật)
Tạo Tác
3A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Ðàlạt
 5g15 (ngày thường)
 5g30 – 16g30 (chúa nhật)
Thánh Mẫu
89 Thánh Mẫu, Phường 7, Ðàlạt
 5g00 (ngày thường) – 19g30 (thứ bảy)
 6g00 – 8g00 (chúa nhật)
Thiện Lâm
419A/23 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Ðàlạt
 5g00 – 18g00 (ngày thường)
 5g30 – 7g30 (chúa nhật)
Tùng Lâm
Phường 7, Ðàlạt
 5g15 (ngày thường)
 5g30 – 7g45 (chúa nhật)
Vạn Thành
Phường 5, Ðàlạt
 5g00 (ngày thường)
 5g45 – 16g30 (chúa nhật)
Tà Nung
Xã Tà Nung, Ðàlạt
 17g00 (thứ ba, năm, bảy)
 8g30 (chúa nhật)
Vinh Sơn
11 Yết Kiêu, Phường 5, Ðàlạt
 5g15 (ngày thường)
 5g30 – 16g30 (chúa nhật)
Thánh Tâm
40 Trần Phú, Tp. Đàlạt
 5g00 – 17g00 (ngày thường)
 5g00 – 7g00 – 16g30 (chúa nhật)
Don Bosco
4G Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đàlạt
 5g15 – 17g30 (ngày thường)
 6g00 – 7g30 – 14g30 – 16g30 – 18g30 (chúa nhật)