GIỜ LỄ CÁC NHÀ THỜ TRONG THÀNH PHỐ NHA TRANG


Nhà thờ Chúa nhật Ngày thường Ghi chú
Nhà nguyện Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3523 842
 5g00 sáng  4g45 sáng  
Nhà thờ Chính Toà
ĐC: 31 A Thái Nguyên, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3823 335
Sáng:
Thánh lễ I : 5g
Thánh lễ II : 7g
Thánh lễ III : 9g30
Chiều:
Chầu Phép Lành: 15g00
Thánh lễ IV : 16g30
Thánh lễ V: 18g30
Sáng  4g45
Chiều 17g00
 
Nhà thờ Bắc Thành
ĐC: 38 Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang
Đt: 058.351 0551
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 7g00
Chiều:
Thánh lễ III : 16g00
Sáng 5g00
Chiều 17g00
 
Nhà thờ Phước Hoà
ĐC: 80 Lê Hồng Phong, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3877 071
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 7g00
Chiều:
Thánh lễ III : 15g30
Thánh lễ IV : 19g00
Sáng 4g45
Chiều 17g45
Chầu phép lành:Thứ Năm 19g30
Nhà thờ Phước Hải
ĐC: 30 Trương Định, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3514 617
Sáng:
Thánh lễ I: 5g00
Thánh lễ II: 7g30
Chiều:
Chầu Phép Lành: 15g30
Thánh lễ III: 17g00
Sáng : 4g45
Chiều: 17g30
 
Nhà thờ Khiết Tâm
ĐC: 17/41 Hoàng Diệu, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3881 834
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 8g00
Chiều:
Thánh lễ III : 15g00
Chiều: 15g30  
Nhà thờ Thánh Gia
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3883 809
Chiều Thứ Bảy:5g30
Sáng:
Thánh lễ I : 5g30
Thánh lễ II : 7g40
Chiều:
Chầu Phép Lành: 14g30
Sáng 4g40
Chiều 17g30
 
Nhà thờ Hoà Thuận (Fatima)
149 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3813 661
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Chiều:
Thánh lễ II: 16g30
Chiều 17g30  
Nhà thờ Thanh Hải
ĐC. 33-35 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3834 607
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 8g00
Chiều:
Thánh lễ III : 17g00
Sáng 4g45
Chiều 18g15
 
Nhà thờ Vĩnh Phước
ĐC: 120 Đường 2/4, Vĩnh Phước, TP. Nha Trang
Đt: 058.3836.970
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 8g15
Chiều:
Thánh lễ III : 16g00
Sáng 4g30
Chiều 17g00
 
Nhà thờ Giuse
ĐC: 53 Đường Hùng Vương, TP. Nha Trang
Đt: 058.3825 803
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 8g15
Chiều:
Thánh lễ III : 15g00
Thánh lễ IV : 18g30
Sáng 4g45
Chiều 18g15