Gp. Đà Lạt: Thông báo về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc

Các tín hữu Công Giáo không tìm đến, không tham gia việc trừ quỷ, và không loan truyền những lời mạo danh là “Lời Chúa Cha” của “nhóm trừ quỷ Bảo Lộc”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *