Gửi Về Mẹ

Gửi Về Mẹ

Xem slides xin click tại đây

Chúng tôi nhận slides “Gửi Về Mẹ”, trong đó có Bài thơ của Cryssy Gambrill. Người phiên dịch tuy đã cố diễn tả ý của bài thơ gốc, nhưng chưa có vận của một bài thơ Việt. Dầu sao cũng xin đăng ngay thay vì chờ đến năm tới.

Bạn có biết

Mother = Mẹ, được ghép từ vần đầu của 6 chữ sau :

 

M : Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con

O : Old nghĩa là vì thế mà mẹ đã già đi

T : Tears là những giọt nước mắt mẹ đã đổ vì con

H : Heart là trái tim vàng của mẹ

E : Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con

R : Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo con

 BoABqz11oLU