Hân hoan kính báo lễ truyền chức linh mục cho 11 phó tế Dòng Đa Minh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *