Hành khúc Tuổi trẻ Đa Minh (Bài hát cử điệu)

Xin giới thiệu với các bạn huynh đoàn trẻ, bài hát “Hành khúc Tuổi trẻ Đa Minh”, sáng tác của Hoàng Lộc (nhóm Three Bells), phần cử điệu của Huynh đoàn trẻ giáo phận Bắc Ninh.

 

https://youtu.be/5xKXxfUpdu8