Người gieo giống đi ra gieo giống (24.07.2019 – Thứ Tư tuần XVI Thường Niên)

Lời Chúa: ; Gr 1, 1.4-10, Mt 13, 1-9

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”

Người gieo giống đi ra gieo giống (24.07.2019 – Thứ Tư tuần XVI Thường Niên)

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các tông đồ dụ ngôn người đi gieo giống. Hội Thánh xưa nay vẫn cho ta hiểu: hạt giống là lời Thiên Chúa, người đi gieo chính là Chúa Giêsu cứu thế, thửa đất là tâm hồn mỗi người. Một dụ ngôn rất chân thật, chí lý và nhiệm mầu.

– Hạt giống, cây giống con giống thật là quý trọng nhất là đối với người nông dân. Đến mùa thu hoạch người ta chọn lọc, nâng niu, cất giữ. Dù có thiếu ăn cũng không được phép ăn hạt giống ấy. Nó không phải là hạt vàng, hạt ngọc, nhưng quý hơn vàng hơn ngọc. Vì trong nó là sự sống, là tương lai, là ngọc thực nuôi sống con người. Giống của nó được chọn lựa cho năm này qua năm khác.

– Hạt giống Lời Chúa thì còn qúy trọng biết bao. Thánh Kinh đã dạy ta: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Thánh Phêrô thì đã thưa với Chúa Giêsu: “Bỏ thầy con biết theo ai vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Không có Lời Chúa con người sống vô phương vô vọng và phải chết đời đời.

– Mảnh đất gieo giống là tâm hồn mỗi người. Lời Chúa, là hạt giống tốt lành như vậy. Nhưng nếu không được gieo trên mảnh đất tốt lành của tâm hồn ta thì lời Chúa sẽ chẳng sinh được hoa trái gì… thế mới thật là mầu nhiệm. Con người ta được cộng tác với Chúa để sinh ra những hoa trái tốt lành. Đúng như lời thánh Agustinô đã nói: “Để dựng nên con Chúa không cần có con. Nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần con cộng tác”. Vậy giờ đây mỗi người hãy tự xét tâm hồn ta đang là loại thửa đất nào: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất bụi gai hay thửa đất tốt?

Mỗi chúng ta có gắng cho tâm hồn mình trở nên đất tốt để Lời Chúa sinh hoa kết trái “hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục”? Khi lãnh bí tích Rửa tội, Chúa đã gieo vào lòng ta một hạt giống đức tin. Cây đức tin ấy ngày nay nó lớn đến đâu rồi? Giờ đây Chúa còn muốn chúng ta trở nên những người đi gieo giống cho Chúa nữa. Mà người gieo thì phải dầm mưa giãi nắng. Thánh kinh thì mô tả “người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng”. Chúa Giêsu đã đi gieo trong đau khổ và phải chết trên thập tự. Các thánh tông đồ đã theo gót thầy mình. Tất cả những hy sinh ấy đã làm nên đồng lúa Hội Thánh ngày nay. Vậy mỗi chúng ta có giám bước theo làm với khả năng của mình?.

Nói đến hạt giống, tôi nhớ đến câu nói của tác giả trong cuốn Minh Giáo đã đọc từ lâu: “Tôi đố các nhà khoa học dùng các biện pháp của mình mà làm ra được một hạt lúa, hay một con kiến đấy”. Sự sống của thực vật động vật mà còn mầu nhiệm cao siêu như vậy, huống hồ sự sống của con người, của Lời Chúa thì còn huyền diệu biết bao.

Lạy Chúa! xin cho con luôn biết dọn mảnh đất tâm hồn mình nên thửa đất tốt lành, để được đón nhân hạt giống Lời Chúa mà sinh ơn phúc cho con và cho mọi người nữa. Amen.

 Gs. Ngọc Năng

Hạt giống sinh lời (20.07.2016 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C)

Hạt giống được gieo xuống đất sẽ mọc lên thành cây. Nhưng cây đó tươi tốt và sinh hoa kết trái được nhiều hay ít là tùy thuộc vào chất lượng đất trồng và công vun xới bón chăm. Đất tốt cây mọc lên tốt, đất xấu hay trơ đá sỏi thì cây không thể mọc và phát triển, thậm chí chỉ còn trơ lại đất đá mà thôi.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng dụ ngôn để ví Lời Chúa như hạt giống nhà nông gieo vãi; chúng có thể bị cướp mất, có thể lớn lên tí chút rồi khô héo, có thể lớn lên mà chẳng sinh hoa kết quả, và có thể sinh hạt gấp trăm. Giữa đám đông ngút ngàn từ khắp các thành thị kéo đến, Đức Giêsu hô lên, như để kéo sự chú ý, chú tâm mà suy xét về điều quan trọng này: “Ai có tai nghe thì nghe” (Mt 13,9). Bởi vì nhiều người nghe mà như không, nghe như nước đổ đầu vịt, nước mà đổ trên “đá gạch hoa kim” thì càng vô hiệu, vì không thể thấm nước.

Hạt giống Lời Chúa có được mọc lên thành cây sinh hoa kết trái hay không là tùy thuộc thái độ đón nhận của mỗi người. Tâm hồn mỗi người như thửa đất sẽ đón nhận hạt giống Lời Chúa ra sao?

Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất (Mt 13,4). Khi nghe Lời Chúa người ta cũng nghe, nhưng nghe bỏ đấy, nghe mà không hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy, vào tai này ra tai kia, rồi chê Cha giảng dở, nói lạc đề. Họ không hiểu là vì họ không chịu chú ý nghe, không muốn nghe, hay không chịu suy nghĩ những gì Cha cắt nghĩa, chỉ còn là đất vệ đường.

 “Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô”     (Mt 13,5-6). Đây là trở ngại do ý chí, là những người có để ý nghe nhưng hời hợt, mát mình thì thực hành tí chút, gặp khó khăn là chán nản chạy mất, hay bị cám dỗ là ngã lòng bỏ cuộc buông xuôi, họ trở thành đất đá sỏi mà thôi.

Còn những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt” (Mt 13,7). Đây là trở ngại do tình cảm, những người nghe Lời Chúa, nhưng chiều theo thị hiếu thế gian, hay đòi hỏi của xác thịt, những thứ ấy làm đất tâm hồn như bụi gai, lấn át làm cho Lời bị bóp nghẹt không thể trưởng thành mà lớn lên được. Lời Chúa là chính Chúa thì đúng là làm cho Chúa bị “nghẹt” rồi, làm sao Ngài có thể lớn lên trong tôi?

 “Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục (Mt 13,8). Đất thuận lợi là nơi những tâm hồn biết lắng nghe, để tâm suy nghĩ và thực hành Lời Chúa. Không nhiều thì ít, Lời sẽ sinh bông hạt trong thửa đất màu mỡ ấy.

Chúa ơi! Chúa biết rằng tâm hồn chúng con luôn thay đổi: có lúc như vệ đường, như sỏi đá, như bụi gai, hoặc có khi như đất tốt, nhưng Chúa vẫn luôn kiên trì gieo Lời hằng sống của Chúa vào tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết hoán cải, mở lòng để đón nhận Chúa vào đời mình hằng giây, để chính Chúa sẽ cải tạo, làm mới thửa đất tâm hồn chúng con. Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui ngập tràn. Lời Chúa được gieo vào lòng chúng con sẽ thành cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái. Bởi vì: “gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí” (1Cr 15, 42-44).

                                                            Én Nhỏ