HĐĐMGP. Long Xuyên: Thăm viếng huynh đệ đầy tràn tình thân

Quý cha Linh giám – Đặc trách, thầy  Phụ tá và Ban Phục vụ Huynh Đoàn Gp. Long Xuyên thăm viếng huynh đệ

Liên huynh Thánh Đa Minh Cẩm

Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Tại nhà thờ Giáo xứ Thạnh An,

Giáo hạt Vĩnh Thạnh, Giáo phận Long Xuyên

 

 

Thực thi Luật Sống Huynh Đoàn

“Thăm viếng huynh đệ” đầy tràn tình thân

*

Cha Linh giám rất ân cần

Quan tâm chăm sóc muôn phần đẹp thay

Ngoại Thường Truyền Giáo tháng này

Đoàn viên tích cực, hăng say nhiệt thành

*

Cha Đặc trách phổ biến nhanh

Tinh thần phục vụ: an lành yên vui

Tận tâm, tận hiến cho đời

Đem nguồn hạnh phúc cho người cho ta

*

Thầy Phụ tá cũng chỉ ra

“Điều hành – quản trị” chính là “điểm son”

Hồ sơ, sổ sách lưu tồn

Cập nhật đầy đủ, sớm hôm vẹn toàn

*

Sổ Danh bộ của Huynh Đoàn

Danh sách đầy đủ, rõ ràng hẳn hoi

Đoàn viên, thân hữu, tuổi đời

Thâu nhận, tuyên hứa, qua đời, ốm đau

*

Sổ Ân nhân cũng yêu cầu

Quý danh các Vị, ở đâu? Số bằng?

Giáo xứ – Giáo phận – Tỉnh Dòng

Ghi thật chính xác, vững lòng an tâm

*

Biên bản hội họp rất cần

Chương trình, kế hoạch mỗi lần thực thi

Ý kiến đóng góp những gì?

Quyết định thực hiện phải ghi kịp thời

*

Sổ thu – chi chẳng buông lơi

Mà phải thể hiện rạch ròi công minh

Hằng tháng sơ kết tình hình

Ký tên đầy đủ, tường trình công khai

*

Tông đồ – bác ái: miệt mài

Lưu lại trong sổ tháng ngày, điểm – nơi

Thành phần tham dự : số người

Công việc, kinh phí , kết thời được chi?

*

Nội quy thể hiện những gì

Huynh Đoàn thực hiện tùy nghi hợp tình

Điều khoản cụ thể tường minh

Đoàn viên thống nhất đồng tình dựng xây

*

Báo cáo năm phải đúng ngày

Số liệu chính xác, đủ đầy nội dung

Kèm theo hình ảnh đính cùng

Minh họa sáng tỏ hòa chung nhịp nhàng

*

Văn thư thành lập Huynh Đoàn

Lưu giữ cẩn thận, đem mang khi cần

Đơn thỉnh nguyện cũng góp phần

Huynh Đoàn hợp pháp, tinh thần vươn cao

*

“Viếng thăm huynh đệ” dạt dào

Nghĩa tình thắm thiết, tuôn trào hồng ân

Chúa thương ban phúc bội phần

Cha con đón nhận, tinh thần hỷ hoan

 

Liên Huynh Thánh Đa Minh Cẩm

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *