HĐGM Ba Lan chống ”Hiến chương đồng tính luyến ái”

HĐGM Ba Lan mạnh mẽ chống lại cái gọi là Hiến chương cổ võ Đồng tính luyến ái, lưỡng giống và đổi giống, gọi tắt là LGBT, đang được tranh luận nhiều tại Ba Lan, với việc thăng tiến quyền của những người đồng tính luyến ái tại học đường và môi trường làm việc

 Trong số những người ký tên ủng hộ hiến chương LGBT có thị trưởng thànnh Varsava, Ông Rafal Trzaskowski.

Trong tuyên ngôn chung gồm 11 điểm công bố ngày 13-3-2019, nhân Khóa họp toàn thể vừa qua, các GM Ba Lan tố giác rằng người ta đi từ cuộc chiến chống kỳ thị người Đồng tính luyến ái đến sự kỳ thị những người có lập trường khác về vấn đề này. Các GM tuyên bố ủng hộ công ích của toàn thể xã hội, đặc biệt là quyền của các cha mẹ và con cái.

HĐGM Ba Lan cũng chống lại việc dùng công quĩ đề tài trợ dự án gọi là bênh vực quyền của các nhóm LGBT. Điều này tạo cho người ta nghi ngờ về việc tôn trọng các nguyên tắc về công bằng xã hội.

Phê bình môn học đe dọa căn tính tính dục

Các GM Ba Lan đặc biệt phê bình việc du nhập trong môn học về giới tính những vấn đề liên quan đến căn tính tâm lý về tính dục, căn tính phái tính, như tổ chức Sức khỏe thế giới cổ võ. Tình trạng này sẽ dễ dàng tước bỏ ảnh hưởng trên việc giáo dục của các cha mẹ đối với việc giáo dục con cái về tính dục và căn tính tính dục. Nhân sinh quan khác mà người ta đề nghị không để ký đến chân lý về bản chất con người, nhưng dựa trên một quan điểm ý thức tưởng tượng về con người. Quan điểm ý thức hệ ấy là điều không những hoàn toàn xa lạ với nền văn minh Âu Châu, nhưng còn là một đe dọa cho tương lai đại lục chúng ta, khi nó đụng chạm đến những qui luật nền tảng của xã hội”.

Đảng bảo thủ hữu phái ở Ba Lan mạnh mẽ chống lại Hiến chương LGBT và đây là một đề tài nổi bật trong cuộc tranh cử nghị viện Âu Châu vào tháng 5 tới đây (KNA 15-3-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *