Hiệp ý cầu nguyện cho Cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Sau giờ kinh chiều ngày 12,12.2019, cha Tôma Aquino Nguyễn Trường Tam, OP. đã ký nhận vai trò Giám Tỉnh thứ 7 của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, trước mặt toàn thể các nghị huynh đang tham dự Tỉnh hội, và một số anh em tu viện Martino. Là vị Giám tỉnh trẻ, cha bộc bạch suy nghĩ và tâm tư trước khi ký nhận, là “sự hoang mang, lo lắng đến mất ngủ”, “nhưng nhìn vào tấm gương vị tiền nhiệm, tôi đã không thể khước từ!”

Trước khi nhận sứ vụ mới, Cha Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam OP, là Bề trên Tu viện Thánh Albertô Cả, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, Giám đốc Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, Phó Giám đốc Hệ triết B TTHV Đa Minh – Gò Vấp, Giáo sư các môn Latin, Giáo luật tại các Trung tâm, Dòng Tu, Đại Chủng viện, …

Cha Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam OP, sinh ngày 05.02.1974, tuyên khấn vào Dòng Đa Minh vào ngày 15.08.1995, và thụ phong Linh mục vào ngày 28.10.2003.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Cha trong sứ vụ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *