Hội chợ xuân giá: 0 đồng tại Giáo xứ Liên Sơn, GP. Nha Trang

Giáo xứ Liên Sơn được biết đến như một giáo xứ truyền giáo với số giáo dân là 2.500 và hơn 1.300 là giáo dân đồng bào Raglai. Với sự trợ giúp của quý ân nhân xa gần, giáo xứ tổ chức phát phiếu cho 450 hộ gia đình sắc tộc và khó khăn tham gia chợ xuân giá:0 đồng. Giá trị phiếu mua hàng tết mỗi hộ bình quân 200.000.
Tạ ơn Chúa và cám ơn ân nhân. Bà con có được quà Tết ý nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *