Hồng Ân Huynh Đoàn Giáo Phận Long Xuyên 55 Năm (1963 – 2018)

Mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Huynh đoàn giáo phận Long Xuyên. Thánh lễ tạ ơn lúc 10giờ ngày 22 tháng 09 năm 2018; tại giáo xứ đền thánh Giuse An Bình (kinh F); Phụng Thạnh, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ.

Trong niềm vui hiệp thông mừng lễ tạ ơn hôm nay có sự hiện diện của cha Bề trên Giám tỉnh, Cha Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Dũng, OP; Cha Linh giám Huynh đoàn giáo phận Giuse Phan Chí Minh, cùng quí cha linh hướng các Huynh đoàn trong giáo phận, ngoài ra có sự hiện diện của quí Nữ tu Đa Minh, Ban phục vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam; BPV.LH Đại Hải, Gp Cần Thơ, BPV.HĐ Bình Đại, Gp Vĩnh Long.

09giờ00 Cha Bề trên Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP chia sẻ với cộng đoàn về lịch sử Dòng Đa Minh với hơn 300 năm hiện diện trên đất Việt, ngài giúp anh chị em hiểu rõ về vai trò người đoàn viên Đa Minh trong ơn gọi người giáo dân Đa Minh của mình, qua lời tuyên hứa theo nghi thức của Dòng, anh chị em trở thành phần tử của Huynh đoàn và được tháp nhập vào Dòng, anh chị em được hiệp thông với mọi thành phần trong đại gia đình Đa Minh trên khắp hoàn vũ, anh chị em được tham gia vào sứ vụ tông đồ của Dòng, người giáo dân Đa Minh dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng nơi mọi người bằng đời sống cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ và hoạt động tông đồ theo hoàn cảnh riêng của mình.

09giờ30 Đức Cha Giuse Trần Văn Toản Giám Mục phó giáo phận Long Xuyên, thay mặt Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, để gặp gỡ anh chị em Huynh đoàn chia sẻ và huấn giáo.

Trước cuộc di cư năm 1954, Giáo phận Long Xuyên chỉ có hơn 10 xứ đạo với khoảng 30.000 tín hữu, Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Gioan XXIII ban sắc lệnh thành lập giáo phận Long Xuyên.

Đức Cha nói đến sự đồng hành của anh chị em Dòng Ba Đa Minh trong lòng giáo phận, ngay từ những năm đầu hình thành xây dựng giáo phận Long Xuyên, năm 1960 thành lập giáo phận thì năm 1963 tại những giáo xứ thuộc các địa phần Dòng từ miền Bắc di cư vào đã xin thành lập Huynh đoàn.

Đức cha mời gọi Huynh đoàn hãy đồng hành cùng với giáo phận, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, mọi thành phần trong giáo phận hãy cùng nhau thực hiện 3 Định hướng chung của giáo phận để kỷ niệm 60 năm thành lập:

  1. Giáo phận như một gia đình: Vậy Huynh đoàn cũng là một thành phần trong gia đình giáo phận, trong đó có các thành phần khác, đoàn thể khác Huynh đoàn cũng sống hiệp nhất, bác ái và yêu thương như Chúa dạy.
  2. Con người là đối tượng để giáo phận phục vụ: Vậy con người ở đây không phận biệt tôn giáo nào, không phân biệt có tiền hay không có tiền, người giỏi giang hay u mê .v.v… mọi con người đều là đối tượng để giáo phận phục vụ, vậy Huynh đoàn cũng phục vụ con người trong mọi đối tượng theo định hướng của giáo phận.
  3. Sống mầu nhiệm của Chúa Kitô: dựa theo 3 khẩu hiệu của ba Đức giám mục giáo phận đã chọn.:

Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ: “Chúa Kitô trong anh chị em”.

Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần: “Thầy ban cho anh em một giới răn mới …

Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu :“Xin cho chúng con được nên một với Chúa và với nhau”.

Sống mầu nhiệm với Chúa và với nhau, ước mong anh chị em Huynh đoàn Đa Minh cũng đi vào đường hướng này để hiệp thông cùng với định hướng của giáo phận.

Năm điểm nhấn Mục Vụ của giáo phận:

  1. Huấn luyện và thường huấn cho Linh mục và tu sỹ.
  2. Huấn luyện và thường huấn cho giáo dân: để người giáo dân được trưởng thành hơn về đời sống Đức Tin và đời sống Tông Đồ.
  3. Loan Báo Tin Mừng: cho anh chị em chưa biết Chúa. Một người phải đi loan báo cho 18 người chưa biết Chúa trong giáo phận.
  4. Hướng về cộng tác với những người thiện trí nhất là Tôn giáo bạn để phục vụ cho người nghèo.
  5. Dấn thân vào công tác giáo dục nhất là nơi giới trẻ.

Ước mong Huynh đoàn Đa Minh cùng dấn thân theo 3 Định hướng cũng như 5 điểm nhấn Mục Vụ mà giáo phận đã đề ra để mừng kỷ niệm 60 mươi năm giáo phận và 55 năm thành lập Huynh đoàn.

Nguyện xin Thánh phụ Đa Minh và Mẹ Maria bầu cử cùng Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em Huynh đoàn, để anh chị em sống linh đạo Dòng thánh Đa Minh.

Người đưa tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *