Hongkong chuẩn bị cuộc gặp gỡ Taizé cho hàng ngàn bạn trẻ vào tháng 8

Hàng ngàn bạn trẻ khắp thế giới sẽ đến Hongkong vào tháng 8 để tham dự cuộc hành hương Tin tưởng và Hòa giải, kéo dài 5 ngày, do cộng đoàn Taizé tổ chức.

Giáo hội Anh giáo Hongkong cùng với Giáo hội Công giáo và Hội đồng Kitô giáo Hongkong mời cộng đoàn Taizé tổ chức cuộc họp mặt quốc tế tại thành phố Hongkong. Tháng trước, một số tu huynh của công đoàn Taizé đã đến Hongkong để giúp hoạch định chương trình cho sự kiện quốc tế này. Các tu huynh đã tham gia vào các hoạt động ở địa phương và được mời đến đại hội tỉnh của các giám chức Giáo hội Anh giáo Hongkong.

Trong thư gửi đến cộng đoàn Taizé, Đức Giám mục Paul Kwong  của Anh giáo của Hongkong, Đức Giám mục Công giáo Gioan Thang Hán và chủ tịch So Shing Yit Eric của Hội đồng Kitô giáo Hongkong, đã viết: “Chúng tôi xem sáng kiến này là một dấu hiệu của đức tin, hy vọng và tình yêu, rất cần thiết cho thế giới và cho Hongkong ngày nay, đặc biệt cho sự thăng tiến công bình, hòa giải và hòa bình. Thật sự, chúng ta phải giáo dục người trẻ của chúng ta trong sự tôn trọng này, để họ cũng có thể đóng góp vào việc biến đổi xã hỗi. Chúng tôi hiểu rằng sự kiện này sẽ không là một điểm kết thúc, nhưng là một cách thế cho các Kitô hữu, cùng với những người thiện chí, mở ra những con đường mới của đức tin, hy vọng và tình yêu.”

Từ ngày 08-12/08 năm nay, hàng ngàn bạn trẻ tuổi từ 18-35 sẽ họp nhau tại Hongkong City. Họ sẽ tham dự giờ cầu nguyện chung, 3 lần một ngày, tại các nhà thờ địa phon- Chương trình cũng gồm có việc suy tư và thinh lặng, hội họp nhóm nhỏ với người thuộc các địa phương và bối cảnh khác nhau, các buổi thảo luận về các đề tài liên quan đến đức tin, dấn thân xã hội, văn hóa và nghệ thuật, cũng như tĩnh tâm thinh lặng.

Độ tuổi chính của sự kiện là từ 18-35, nhưng các bạn trẻ tuổi 17 và các lãnh đạo giới trẻ tuổi trên 35 cũng được mời tham dự. “Tuần suy tư” sau đó chỉ dành riêng cho những ngừoi từ 18-35 tuổi. Mục đích của tuần này là tạo cho những người cùng độ tuổi gặp gỡ và thảo luận về tương lai của họ được nhìn dưới ánh sáng của đức tin. Thông cáo của cộng đoàn Taizé cũng cho biết vào cuối giờ cầu nguyện ban sáng sẽ có phần giới thiệu Kinh thánh dành cho mọi người. Chương trình sẽ có các buổi học hỏi và có các buổi chia sẻ theo nhóm nhỏ. (ACNS 09/03/2018)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *