Họp Quý Cha Đặc Trách Các Giáo Phận Và Bầu Ban Phục Vụ Mới (20/04/2022)

Đầu ngày thứ hai của đại hội, quý cha và anh chị em hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho những nội dung cuộc họp bàn của quý cha Đặc trách và cuộc bầu cử Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Hội nghị được chia làm hai nơi: quý cha Đặc trách các giáo phận họp cùng cha Tổng Đặc trách, trao đổi một số thay đổi liên quan đến những văn bản thông thường sử dụng trong việc quản trị của Huynh đoàn. Tiếp đến, cha Tổng Đặc trách cũng lắng nghe từ các cha đặc trách giáo phận, phản ảnh về những nét đặc thù vùng miền, lối quản trị của các giáo phận, điều hành nhân sự…v.v.

Trong khi đó, ban tổ chức bầu cử, dưới sự chứng giám của cha phụ tá Giuse Trần Văn Đông, OP.

Ban tổ chức bầu cử Ban Phục vụ Huynh đoàn tỉnh đề xuất với cử tri đoàn; Nhiệm kỳ này sẽ bầu 6 thành viên, còn Phụ trách giới trẻ do tính chất đặc thù, nên Phụ trách giới trẻ sẽ do Tân Ban Phục Vụ đề xuất trình cha Tổng đặc trách chuẩn bổ sung. Do đó, đại hội đã tiến hành bầu chọn được sáu thành viên theo luật định, và Tân Ban Phục Vụ đã bầu anh Gioakim Nguyễn Hồng làm Trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026, còn phân nhiệm các trách vụ trong tân Ban phục vụ anh Tân trưởng sẽ họp và phân nhiệm sau.

Buổi chiều, tất cả quý cha Đặc trách và Ban Phục vụ các giáo phận ngồi họp với nhau, thống nhất lại một số điểm liên quan đến việc quản trị, sử dụng quỹ huynh đoàn, văn bản áp dụng trong việc liên lạc giữa Huynh đoàn các cấp…v.v.

Giờ kinh Phụng vụ chiều và bữa tối trong tình huynh đệ khép lại ngày thứ hai làm việc khá căng thẳng nhưng hiệu quả.

BTTHĐ

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *