Huynh đoàn Đa Minh giáo hạt Quần Phương mừng lễ quan thầy và mở lớp học tập thường niên

 

Vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2020, 38 Ban Phục Vụ trong Liên huynh giáo hạt cùng Đoàn viên giáo xứ Xuân Dục, giáo xứ Phúc Hải đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Hải Nhuận tham dự lớp học tập và mừng lễ thánh Vinh Sơn quan thầy Liên huynh.

– 8 giờ, Thầy phụ tá đặc trách Gioan B. Nguyễn Hữu Tài OP,  đã chia sẻ về đời sống người Huynh đoàn theo bốn trụ cột trong luật sống.

– 9 giờ, Cha Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Gioan B. Vũ Văn Tín OP, đã minh họa sống động gương công đức của cha thánh Đa Minh cùng các đấng bậc nổi danh trong Dòng đã góp công rao giảng Tin Mừng 800 năm qua.

-10 giờ, Thánh lễ đồng tế do cha quản hạt Đa Minh Nguyễn Văn Vàng chủ tế,  cùng các cha trong giáo hạt đồng tế.

Cha chủ tế chúc mừng anh chị em Huynh đoàn giáo hạt đã sốt sắng về đây mừng lễ dù không chính ngày. Cha cũng ca ngợi dòng Đa Minh đã để lại trên quê hương Bùi Chu một đời sống đạo sốt sắng mà mọi người phải có bổn phận lưu truyền.

Chia sẻ Tin Mừng, cha Đặc trách Huynh đoàn nhấn mạnh: Chúa Giêsu đã sai 12 tông đồ đi loan báo Tin Mừng, thánh Đa Minh, thánh Vinh Sơn đã đi loan báo Tin Mừng, còn anh chị em Huynh đoàn cũng phải góp phần vào sứ mệnh ấy.

Cuối thánh lễ là lời cảm ơn của anh trưởng Liên huynh Đa Minh Bùi Văn Chiễu thay mặt gần 5000 Đoàn viên gửi tới quý cha, quý thầy đã yêu thương dẫn dắt Huynh đoàn và hôm nay lại về dâng lễ cầu nguyện.

Anh cũng cám ơn cha xứ cũng là cha Đặc trách giáo hạt đã lo liệu cho mọi sự, cùng mọi người đã góp phần cho ngày lễ được sốt sắng  và buổi học tập đạt kết quả tốt đẹp.

Buổi chiều cha Đặc trách cùng thầy Phụ tá đặc trách Huynh đoàn cũng quy tụ một lớp học 500 đoàn viên tại giáo xứ Trung Thành với nội dung như lớp học ban sáng tại Hải Nhuận.

Giuse Ngọc Năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *