Huynh đoàn Đa Minh GP. Long Xuyên, Liên huynh thánh Đa Minh Cẩm mừng bổn mạng

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2023, Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm OP, tử đạo. Ngài là một trong 18 vị Tử đạo thuộc Dòng Đa Minh, cách riêng Liên Huynh Thánh Cẩm nhận Ngài làm Bổn mạng.

Mừng Bổn mạng Liên huynh Thánh Cẩm lần này được tổ chức tại  xứ Ninh Cù (kinh Rireva) thuộc Giáo hạt Tân Hiệp, Giáo phận Long Xuyên.

Hiệp thông trong Thánh Lễ Tạ ơn, mừng Bổn mạng Liên huynh hôm nay có sự hiện diện của cha GB Cáp Hữu Trí OP đặc trách Huynh Đoàn Giaó phận Long Xuyên, cha Giuse Phạm Bình Phát OP phụ tá, Quý Anh Chị Ban Phục vụ Huynh Đoàn Giáo phận, Ban phục vụ 4 Liên huynh bạn, cùng đông đủ anh chị em đoàn viện thuộc 12 Huynh Đoàn trong Liên huynh.

8 giờ 30: Anh trưởng Liên huynh Vincentê Phạm Văn Quang chào mừng quý Cha và anh chị em, làm phút thánh hóa và báo cáo các sinh hoạt trong năm của Liên huynh. Hiện nay Liên huynh có 12 Huynh Đoàn với 815 đoàn viên.

9 giờ 00:  Anh Tôma Aq. Nguyễn Ngọc Dũng phó HĐGPLX phổ biến kế hoạch của HĐ Giáo phận, nhắc nhở anh chị em đọc kinh thần vụ, và nguyệt hội theo đúng tinh thần Luật sống.  Cũng xin các Huynh Đoàn phổ biến và thực hiện thư mục vụ của Đức Giám Mục Giaó phận hàng tháng.

9 giờ 30: cha phụ tá Giuse Phạm Bình Phát OP, chia sẻ “Sứ Điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha”.

10 giờ 00: Thánh Lễ Tạ ơn, cha Đặc trách chủ tế. Trong bài chia sẻ,  Ngài lấy châm ngón đời sống của Thánh Cẩm “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt.7,12). Ngài chia sẻ tiếp mừng bổn mạng LH Thánh Đaminh Cẩm trong tuần 3 mùa chay chúng ta phải sám hối, tương quan với Chúa, tương quan với tha nhân và với chính mình.

Liên huynh Thánh Cẩm chúng con mừng Bổn mạng quyết tâm noi gương Thánh quan Thầy.

Niềm tin vào Chúa rõ ràng.

Xua tan cám dỗ chẳng màng lợi danh.

Đầu rơi máu đổ cũng đành.

Tuyên xưng Danh Chúa rành rành chẳng sai.

Ant.Đức Xinh.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *