Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Phú Cường: Ban Phục Vụ mới họp mặt

Nhân dịp lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ (29.06.2020), Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Phú Cường mừng bổn mạng cha Đặc trách Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. Đồng thời, tiến hành phiên họp đầu tiên của Ban Phục Vụ Huynh đoàn Đa Minh Gp. Phú Cường, nhiệm kỳ 2020-2024, tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đa Minh Tam Hạp, Tây Ninh, ngày 28/6/2020.

 

Đaminh. Nguyễn Thanh Thiện
Truyền thông BPV Huynh Đoàn GP Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *