Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam chúc mừng bổn mạng Tỉnh Dòng

 Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam, trong niềm hân hoan mừng kính lễ Đức Mẹ Sầu Bi, hiệp ý cùng Tỉnh Dòng tạ ơn Chúa đã ban muôn ơn lành cho Tỉnh Dòng. Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam cũng là những người con trong Tỉnh Dòng, cũng luôn được Mẹ Maria Đấng Bảo Trợ Dòng gìn giữ che chở.

Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam, đại diện cho hơn 100 ngàn đoàn viên trên toàn quốc; đã đến trụ sở của Tỉnh Dòng, lúc 09 giờ sáng thứ Tư ngày 12 tháng 09 năm 2018 chúc mừng bổn mạng Tỉnh Dòng.

Anh trưởng Giuse Đỗ An Ninh đại diện cho anh chị em trong Huynh đoàn Tỉnh Dòng, chúc Cha Giám Tỉnh và Tỉnh Dòng nhân dịp lễ Bổn mạng của Tỉnh Dòng.

Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, cám ơn anh chị em Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh trong toàn Tỉnh Dòng, anh chị em luôn gắn bó và đồng hành với Tỉnh Dòng, cùng thi hành sứ vụ: trong đời sống cầu nguyện; luôn chia sẻ hỗ trợ sứ vụ loan báo nơi các giáo điểm mà Tỉnh Dòng đang đảm nhiệm, cũng như quỹ Ơn Gọi trong Tỉnh Dòng .v.v…

Cha Giám tỉnh nguyện xin Mẹ Maria và Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam bầu cử cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho hết thảy anh chị em các Huynh đoàn trong Tỉnh Dòng, luôn được bình an và thăng tiến về số lượng cũng như chất lượng.

Người đưa tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *