Phóng sự Gia Đình Đa Minh Garland TX kỷ niệm 4 năm thành lập.

Chiều Chuá Nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2018, trên 120 hội viên hội Gia Đình Đa Minh (GĐĐM) đã tụ tập tại nhà dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp tại Garland TX (Dominican Sisters, 2934 Landershire Ln, Garland, TX 75044, ĐT: 972-530-5068) để kỷ niệm 4 năm thành lập và mừng lễ Đức Mẹ Lavang là thánh quan thầy bổn mạng, đồng thời đón tiếp một vị khách đặc biệt từ Việt Nam sang: Sơ Isabelle Kim Hường, giám đốc Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên (VDLTTST.)

VDLTTST là một trong nhiều công việc mục vụ mà GĐĐM đều đặn hổ trợ. Đây là một cơ sở lớn gầy dựng bởi dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp tại vùng Cây Gáo, Trảng Bom, để ‘chăm sóc cuối đời’ cho các bà già ‘neo đơn’, nghĩa là những bà cụ ăn xin, bán vé số, ‘ở đợ mà lúc cuối đời bị chủ bỏ rơi’ hoặc có khi bị ai đó ‘cuốn chiếu vất bỏ trước cửa viện’…hiện nay có trên 140 bà mà phần đông đang bị liệt. Họ được bao bọc bởi ‘rất nhiều tình thương trong Chúa Kitô’ cho đến khi mãn phần và được chôn cất trong một ngôi ‘mồ yên mả đẹp’ ở một khu đất riêng nằm cạnh nghĩa trang của giáo xứ Bình Minh, GP Xuân Lộc. Cho đến nay, Viện đã chôn cất được 150 bà.

Xem thêm hình

VDLTTST đã kỷ niệm 25 năm thành lập vào tháng 4 năm 2018, 18 năm đầu là những hoạt động ‘chui’, không giấy phép, phải trốn tránh nhà chức trách. Ngày nay viện đã có giấy phép hoạt động, và có thể nhận lãnh những nguồn ‘ngoại viện’ từ những ‘du khách’ đến thăm, tuy nhiên nguồn tài chánh căn bản vẫn là lợi tức từ những ao nuôi cá do sức lao động cuả các nữ tu ở một nhà dòng Đa Minh nằm trong khuôn viên của viện, tên là tu xá Thánh Catarina. (trung bình có 5 Sơ, riêng năm nay đang có 9 Sơ).

Nói đến tài chánh thì hội GĐĐM ở Garland lấy căn bản là nguyệt liễm 5 đô một tháng từ các hội viên. Nhờ số hội viên đông đảo (trên 300) cho nên hằng năm số tiền quyên góp cũng đáng kể. Tuy nhiên năm nay đã tới tháng 9 rồi mà số thu vẫn chưa khả quan cho lắm cho nên ban điều hành đã than thở là đang bị ‘thất thu’.

Không rõ vì những câu chuyên thương tâm ở viện dưỡng lão do Sơ Kim Hường kể hay vì không muốn bị mang tiếng ‘thất thu’ mà mọi người đã cố gắng thêm lên. Đến cuối buổi hội, ban tài chánh đã hớn hở công bố số đóng góp nay đã trở thành ‘thặng thu’.

Ngoài VDLTTST, Gia Đình Đa Minh đã dùng tất cả số tiền thu được, không hề triết ra một phần nào cả, để trợ giúp những chương trình mục vụ ở Việt Nam cuả hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, như giúp viện mồ côi, giúp các bà mẹ ‘lỗi lầm’, giúp người dân tộc ở Kontum, giúp người nghèo ở bệnh viện Ung Bướu Saigon và giúp công việc truyền giáo ở Miền Tây.

Trần Mạnh Trác

Xem thêm hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *