Huynh đoàn Giáo xứ Phú An, Gp. Bùi Chu bầu BPV/HĐ

Vào lúc 9h00 ngày 29/04/2016, trong tinh thần Mừng kính Mẹ Thánh Catarina Siena,  Huynh đoàn Giáo xứ Phú An, Liên Huynh Tương Nam, Giáo Phận Bùi Chu đã tổ chức bầu BPV/HĐ niên khóa 2016 – 2020.

Trong buổi bầu cử có sự hiên diên Cha sở Đaminh Đinh Xuân Cảnh, Anh trưởng HĐGP Đaminh Đinh Công Lý, Anh trưởng Liên Huynh Antôn Bùi Ngọc Tỉnh. Tổng số đoàn viên 240 có mặt 231 vắng 9 đoàn viên đau ốm.

Qua hai giờ làm việc đúng theo luật sống, Hội nghị đã bỏ phiếu kín bầu được ra Ban phụ vụ Huynh đoàn của Giáo xứ Phú An – Liên Huynh Tương Nam niên khóa 2016 – 2020, và anh Phaolô Trần Văn Khoái  được bầu làm Trưởng ban phục vụ Huynh đoàn.

Chúng con tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, thánh Catarina Bổn Mạng của Huynh đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *