Khóa thường huấn Liên Tu Sĩ Giáo phận Huế (24 – 26.8.2023)

Ngày 24.8.2023, tại Dòng Thánh Tâm Huế đã khai mạc Khóa thường huấn Liên Tu Sĩ Giáo phận Huế, chương trình thường huấn được bắt đầu từ ngày 24 đến 26.8.2023.


 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *