Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Ngày 8.7.2017, tại Nhà thờ Thanh hải, Hạt Phan thiết, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế Thánh lễ an táng cho Ông cố Laurensô Nguyễn Xuân Hòa. Có 10 Giám mục và khoảng 200 linh mục đồng tế. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ, giáo dân cùng hiệp thông cầu nguyện và tiễn biệt Ông Cố đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Hiện diện trong thánh lễ an táng có:

Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hồng, nguyên TGM Huế,
Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh,
Đức cha Giuse Nguyễn Văn Thiên, GM Giáo Phận Hải Phòng.
Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp GM Vinh,

Đức cha Giuse Nguyễn Năng phó Chủ tịch HĐGMVN. Trong thánh lễ, ngài đã thay lời Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phân ưu tới tang quyến.

Đức cha Toma Nguyễn Văm Trâm, Giám Quản Tông Toà Gp Phan Thiết,
Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, Phụ tá TGP Hà Nội,
Đức cha Châu Ngọc Tri Giám, Mục GP Lạng Sơn.
Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Gp Bà Rịa,

Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 2

Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc. Ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ.

Cùng đồng tế với quý Đức cha, có các linh mục thuộc các Giáo Phận Thanh Hoá và TGP Huế cũng như các linh mục của GP Phan Thiết, GP Bà Rịa, Linh Mục Dòng cùng… Có sự hiện diện của quý Soeurs của nhiều Hội Dòng…

Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 3

Cuối Thánh Lễ Đức Tổng GM Nguyễn Chí Linh thay mặt tang quyến cảm ơn HĐGMVN, quý Đức cha, quý cha, và các giáo phận cùng mọi thành phần dân Chúa diện diện trong tang lễ cũng như đã gửi lời phân ưu.

 

Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 4
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 5
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 6
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 7
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 8
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 9
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 10

Trong tiểu sử của ông cố Laurensô ghi: “Với 111 năm được làm người và làm con Thiên Chúa, ông cố Laurenso luôn tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa và sự hướng dẫn dạy bảo ân cần của Giáo Hội. Dù sống trong hoàn cảnh nào, ông cố Laurenso vẫn luôn trung thành theo Chúa và phục vụ Hội Thánh. Kết thúc đời người, gia tài ông cố để lại cho hậu thế chính là con cái cháu chắt. Cho đến nay, ông cố có 10 người con, 21 người cháu, 32 đứa chắt và 4 chút. Đặc biệt, ông cố đã dâng cho Chúa người con trai trưởng tốt nhất để phục vụ Hội Thánh là Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh.”

Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 11
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 12
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 13
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 14
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 15
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 16
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 17
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 18
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 19
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 20
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 21
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 22
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 23
Lễ An Táng Thân Phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Ảnh minh hoạ 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *