Liên huynh Giáo hạt Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu học tập thường niên

Ý thức việc học là rất quan trọng cho đời sống của mỗi đoàn viên Huynh đoàn, nên trong 2 ngày 13 và 14 tháng 05 năm 2024 vừa qua, Ban Phục Vụ Liên huynh Giáo hạt Phú Nhai đã mở lớp học tập thường niên cho Ban Phục Vụ các Huynh đoàn và tất cả Đoàn viên toàn Liên Huynh.

Khóa học được chia làm 4 điểm học tập tại 4 giáo xứ: Phú Nhai, Thánh Mẫu, Lạc Thành và An Phú. Mỗi buổi học đều có Ban giảng huấn là thành viên Ban Học Tập của Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo Phận. Đặc biệt là cha đặc trách Huynh đoàn Giáo phận GB. Vũ Văn Tín O.P. đã dùng màn chiếu lớn để hướng dẫn và trình bày bài học cách sinh động, đồng thời, ngài giúp các đoàn viên ôn luyện về Luật Sống Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh và học tập về gương các Thánh Dòng. Mỗi điểm học đã thu hút từ 300 đến 400 đoàn viên tham dự.

Khóa học thường niên của Liên Huynh Giáo hạt Phú Nhai đã đem lại kết quả đáng khích lệ, trong niềm vui tươi phấn khởi của mỗi đoàn viên.

Lâm Ngọc Năng

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *