Liên huynh Lạc Đạo, GP. Bùi Chu, mừng lễ thánh Catarina Siêna, quan thầy Liên huynh

Ngày 26 tháng 4 năm 2022 lúc 8 giờ, khoảng 600 đoàn viên cùng các ban phục vụ trong Liên huynh đã về giáo xứ Âm Sa mừng lễ Thánh Catarina Siêna, quan thầy Liên huynh.

Trước thánh lễ, anh chị em đã tụ tập để nghe lời nhắc nhở của cha linh hướng huynh đoàn giáo hạt cũng là cha xứ về những việc mà đoàn viên huynh đoàn phải làm gương sáng. Tiếp đó cha đặc trách Huynh đoàn giáo phận Gioan B. Vũ Văn Tín OP, ngài nhắc nhở anh chị em về tinh thần sống hiệp hành trong Hội Thánh trước thượng hội đồng giám mục sắp tới. Đặc biệt ngài đã dùng những thước phim để chia sẻ đời sống hết lòng mến Chúa yêu người, yêu mến Hội Thánh của thánh Catarina.

9 giờ 45 thánh lễ bắt đầu do cha Vinh Sơn Phạm Văn Điệp chủ tế cùng quý cha trong giáo hạt đồng tế. Cha chủ tế thay mặt quý cha chúc mừng anh chị em Liên Huynh đã quy tụ mừng lễ đông vui sốt sắng.

Trong bài giảng lễ cha đặc trách Gioan B.Vũ Văn Tín OP, mời gọi mọi người tin tưởng, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để Người biến đổi mọi sự nên tốt đẹp như đã biến đội cuộc đời thánh Catarina.

Cuối thánh lễ là lời cám ơn đầy vui mừng của ban  Liên huynh tới Cha linh hướng giáo hạt, giáo phận quý cha và mọi người đã góp phần cho thánh lễ long trọng sốt sắng, thoả lòng mong chờ sau 2 năm thầm lặng cầu xin.

Giuse ngọc Năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *