Liên Huynh Mai Khôi – Giáo Phận Sài Gòn: Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng

Lúc 17g chiều, thứ Ba ngày 3 tháng 10 năm 2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Bùi Phát, Quận 3 Sài Gòn, Liên Huynh Mai Khôi (LHMK), Hạt Tân Định, tổ chức Thánh Lễ tạ ơn mừng Bổn Mạng  Đức Mẹ Mân Côi.

Hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn Mạng LHMK, có sự hiện diện của Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, Đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Sài Gòn, Cha Đa Minh Lê Đức Thiện OP, Linh hướng LHMK.

Trong tâm tình tạ ơn và lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi, các đoàn viên Đa Minh LHMK đã tề tựu về đây cùng nhau hiệp hành, hiệp dâng Thánh lễ khá đầy đủ và sốt sắng trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.

Bài giảng lễ của Cha Đặc Trách HĐĐMGPSG rất xúc tích và dễ hiểu, với nội dung “Nêu gương sáng của Đức Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn phúc vì Mẹ luôn xin vâng ý Chúa” để chúng ta noi theo … “ Đức Mẹ trở nên nhân tố cho một Giáo Hội hiệp thông tham gia sứ vụ. Chúng ta hãy nên những tác nhân để quy tụ anh chị em từ khu phố, xứ sở mình cùng tham gia sứ vụ… Xin cho chúng ta biết lần chuỗi Mân Côi với tâm tình thành kính mến yêu Mẹ.

Sau Thánh Lễ là lời cảm ơn được chị trưởng LHMK đại diện Liên Huynh đứng lên cảm ơn hai Cha, các Liên Huynh bạn, ca đoàn và tất cả cộng đoàn. Sau đó là phần chụp hình lưu niệm và tiệc hiệp thông.

BCT

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *