Liên huynh Tương Nam, Gp. Bùi Chu mở lớp học tập

Ngày 9 tháng 3 năm 2021, Ban Phục Vụ Liên Huynh Tương Nam đã mở lớp học tập bồi dưỡng cho 10 tân ban Phục Vụ Huynh Đoàn Trong Giáo Hạt. Cha Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Gioan B. Vũ Văn Tín OP, cùng thầy phụ tá Đặc trách Gioan B. Nguyễn Hữu Tài OP, đã hướng dẫn xoáy vào luật sống Huynh đoàn, nêu rõ bổn phận từng chức danh, cùng trao đổi tháo gỡ những trắc trở ở Huynh đoàn.

Nhân dịp này Ban Phục Vụ Huynh đoàn giáo phận cũng xem xét các sổ sách của Liên huynh và các Huynh đoàn, qua đó nhắc nhở bổ sung những gì còn thiếu sót.

Giuse Ngọc Năng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *