Lời các thánh và danh nhân ca tụng Đức Mẹ

 

(Trích sách Mẹ Ơn cứu rỗi)

1- “Dầu tội lỗi đến đâu, nếu tôn sùng Mẹ, cũng không hư mất đời đời được. (Thánh Hilariô, Tiến sĩ Giáo hội)

2- “Khi tuyên bố rằng một đầy tớ của Mẹ Maria không thể bị mất phần rỗi… là nói về những đầy tớ của Mẹ đã có lòng ao ước cải tạo mà trung thành kính tôn kêu cầu Mẹ Thiên Chúa. Tôi chắc chắn những người này không thể hư mất được. Các thánh Giáo phụ và các thần học gia đều đồng ý kiến về điểm này. Bởi vậy ma quỷ, khi đã làm cho tội nhân mất ơn thánh, còn làm cho họ mất lòng tôn sùng Mẹ nữa”.(Thánh Anphongsô)

3- “Cha muốn ban cho Mẹ Maria đặc ân này vì lòng nhân từ của Cha, và để tôn kính Ngôi Hai đã nhập thể: bất cứ ai, dù tội lỗi đến đâu, mà kính cẩn tin yêu chạy đến kêu xin Mẹ Maria, sẽ không rơi vào quyền lực của quỉ dữ”.

(Chúa phán với thánh nữ Catarina Siena)

4- “Như một người mẹ từ ái, âu yếm, không thể không săn sóc một đứa con phong hủi, dầu rất khó khăn ghê tởm; cũng vậy, khi ta chạy đến với Mẹ Maria, người Mẹ nhân từ dịu dàng này không thể xua đuổi ta, dầu tội lỗi ta, mà Mẹ nhận điều trị, xông lên một mùi hôi nồng nặc”.

(Richard de Saint Laurent)

5- “Ai luôn luôn nhiệt tâm sùng kính Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa, sẽ không thể chết dữ được. Ôi lạy Mẹ Đồng Trinh, một tội nhân không thể được cứu rỗi nếu Mẹ không cứu giúp hộ phù!”

(Thánh Inhaxiô Tử đạo)

6- “Mẹ Maria là phương thế cứu vớt duy nhất của tội nhân”

(Thánh Âutinh)

7- “Tình thương bao la của Mẹ Maria cứu rỗi một số rất lớn những tội nhân theo phép công thẳng của Chúa đã phải đoán phạt”.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

8- “Tội nhân ơi, bạn đừng tuyệt vọng, đừng thôi chạy đến với Mẹ trong cơn túng cực. Cứ gọi Mẹ đến giúp bạn, luôn luôn bạn sẽ thấy Mẹ sẵn sàng tới cứu trợ bạn; vì thánh ý Chúa là chúng ta đến xin Mẹ nâng đỡ hộ vực trong mọi trường hợp”.

(Thánh Basiliô)

10- “Như con người còn thở tỏ ra xác họ còn sống, tôi tớ Mẹ còn kêu Tên Mẹ  cũng chứng tỏ họ còn sống, còn hoạt động và được ơn Chúa còn phù hộ nữa”.

(Thánh Germanô)

11- “Ôi Mẹ, Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được đặc ân vinh hiển là làm cho những kẻ tội lỗi nặng nề trở lại cùng Chúa: vì lời Mẹ cầu bầu không thể không được chấp nhận, bởi Chúa luôn luôn xử với Mẹ như Mẹ thật vẹn tuyền”.

(Thánh Germanô)

12- “Hỡi Bà Chúa con, dù địch thù có tấn công các tôi tớ Mẹ dữ dội đến đâu, Mẹ cũng giữ họ được an toàn, miễn là họ cầu khẩn danh thánh uy linh Mẹ”.

(Thánh Germanô)

13- “Tôn sùng Mẹ là dấu linh hồn có ơn thánh, hay ít nhất cũng sắp được ơn thánh”.

(Thánh Germanô)

14- “Mẹ hộ phù, chúng con khỏi chết; Mẹ cầu bầu, chúng con được sống”.

(Thánh Laurentiô Justinianô)

15- “Kính chào Mẹ là hy vọng của hồn con! Kính chào Mẹ là phần rỗi chắc chắn của giáo nhân! Kính chào Mẹ là sự cứu giúp của người tội lỗi! Kính chào Mẹ là thành trì của tín hữu! Kính chào Mẹ là khu an toàn của cả thế giới!”.

(Thánh Ephrem)

“Mẹ là đô thị an toàn, mọi người vào ẩn mình nơi Mẹ đều được an toàn”.

(Thánh Gioan Đamascenô)

“Ôi Mẹ Thiên Chúa, tin tưởng ở Mẹ, con sẽ được cứu rỗi”.

(Thánh Gioan Đamascenô)

“Lạy Mẹ Chúa của con, con được cứu rỗi là vì con tin tưởng ở Mẹ, một niềm tin không gì sánh kịp”.

(Thánh Gioan Đamascenô)

“Ôi Maria, nguồn hy vọng của người tuyệt vọng, con kính chào Mẹ”.

(Thánh Gioan Đamascenô)

“Mẹ Maria có thể đem lại hy vọng cứu rỗi cho cả những linh hồn tuyệt vọng nhất”.

(Thánh Phêrô Đamianô)

“Bất cứ ai chạy đến cùng Mẹ Maria đều không thể hư mất được”.

(Thánh Anselmô)

“Tôi thường thấy, thường nghe kể lại nhiều người trong cơn gian nan đã được cứu thoát khỏi nguy hiểm một cách mau chóng khi vừa nhớ đến danh thánh Maria!”

(Thánh Anselmô)

“Người nào được Mẹ cầu nguyện cho một lần thôi, cũng không thể bị chúc dữ đời đời”.

(Thánh Anselmô)

“Hàng ngàn, hàng triệu người kêu lên Mẹ, ôi Mẹ Maria, đều được cứu rỗi” –
(Thánh Anselmô)

“Nữ Vương lân tuất! Tại sao Giáo hội lại gọi Maria là Nữ Vương lân tuất? Thưa là để quyết chắc với ta rằng, Mẹ mở các kho tàng tình thương của Chúa cho người nào Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, và cách nào Mẹ muốn, đến nỗi không một tội nhân nào, dù tội lỗi đến đâu, có thể hư mất khi Mẹ là Mẹ từ ái nhận phù trì họ”.

(Thánh Bênađô, In Salve Reg. S.I.)

“Maria là tàu cứu vớt người ta khỏi chìm trong biển lửa đời đời”.

(Thánh Bênađô)

“Các con yêu dấu, các bạn thân yêu, Mẹ Maria, chính là thang của tội nhân, là niềm cậy trông lớn lao của tôi, là tất cả lý do của lòng tôi hy vọng”.

(Thánh Bênađô)

“Ai nhớ cầu xin Mẹ, mà Mẹ không tiếp cứu, thì xin đừng ca tụng tình thương của Mẹ nữa, đừng nói cả đến tên Mẹ nữa!”

(Thánh Bênađô)

“Tội lỗi nặng nề đến đâu mà đến cầu xin Mẹ, Mẹ cũng không xét xem họ có công nào đáng nhận lời không; Mẹ chỉ làm có một việc là đoái nhận và cứu giúp mọi người”.

(Thánh Bênađô và Thánh Anphongsô)

“Ôi Bà Chúa cao sang, khi một tội nhân nào đến sấp mình dưới chân Mẹ, không bao giờ Mẹ tởm gớm, dầu họ bẩn thỉu ghê rợn đến đâu. Khi họ xin Mẹ phù hộ, Mẹ liền đoái giơ tay nhân từ cứu họ khỏi vực sâu thất vọng”.

(Thánh Bênađô)

“Mẹ là Nữ Hoàng tình thương, mà đối tượng của tình thương là gì, nếu không phải là những kẻ khốn nạn nhất? Vậy con đáng Mẹ thương nhất”.

(Thánh Bênađô)

“Tội nhân ạ, chính vì bạn bất xứng nhận ơn Chúa mà Chúa đã ban mọi ơn cho Mẹ, để bạn đến nhận lấy từ tay Mẹ”.

(Thánh Bênađô)

“Mẹ là xe tốc hành về trời”.

(Thánh Bênađô)

“Nếu bạn không muốn bị gió bão dập vùi, bạn hãy nhìn sao gọi Mẹ”.

(Thánh Bênađô)

“Ai mang Danh Maria làm biểu hiệu sẽ được ghi vào sổ hằng sống”.

(Thánh Bonaventura)

“Hỡi dân chúng, hãy nghe đây! Nếu anh em muốn vào thiên đàng, hãy tôn sùng Nữ Trinh Maria, anh em sẽ được sống và được rỗi đời đời”.

(Thánh Bonaventura)

“Một lời kêu lên Mẹ, Mẹ cũng đưa bạn vào cửa đấy, các bạn đắm đuối ngoài khơi ơi!”

(Thánh Bonaventura)

“Ôi Maria! Mẹ là phần rỗi của hết mọi người kêu đến Mẹ”.

(Thánh Bonaventura)

“Ôi Nữ Vương Maria, ai bền lòng phụng sự Mẹ không thể hư mất được”.

(Thánh Bonaventura)

“Hết mọi người tin tưởng Mẹ cầu bầu đều được cứu rỗi”.

(Thánh Bonaventura)

“Có người nào không được ánh mặt trời soi tới? – Có người nào mà tình thương của Nữ Vương trên trời không chiếu soi?”

(Thánh Bonaventura)

“Cứ kêu xin danh thánh Mẹ, thế nào cũng được hộ phù. Danh thánh Mẹ chứa chan bao ơn phúc!”

(Thánh Bonaventura)

“Ôi Maria dịu hiền, những người yêu mến Mẹ được bình an biết mấy! Linh hồn họ sẽ thoát chết vô cùng!”

(Thánh Bonaventura)

“Ôi Maria! Tội nhân có bị cả thế giới gớm ghét cũng được Mẹ tiếp đón nhân từ, dù họ khốn nạn đến đâu, Mẹ cũng không để họ ra về khi chưa dàn hoà với Đấng phán xét họ”.

(Thánh Bonaventura)

“Nữ Trinh Maria nhân từ không hề ghét bỏ một kẻ khô khan;

“Không khinh chê một tội nhân nào;

“Nhưng đến đâu, Mẹ Toả rộng hương thơm rất dịu ngọt đức cậy trông và ơn tha thứ”.

(Thánh Bonaventura)

“Nếu Chúa ra lý đoán phạt tôi… Nếu người đuổi tôi xéo khỏi bệ chân thánh Người, tôi sẽ đến sấp mình dưới chân Maria Mẹ Người, cứ nằm lì ở đó cho đến khi được tha thứ. Vì người Mẹ lân tuất này không thể và không bao giờ lãnh đạm trước những thống khổ của nhân loại, cũng không thể từ chối những kẻ khốn nạn đến xin Mẹ cứu giúp”.

(Thánh Bonaventura)

“Sao thì sao, miễn là con được phúc chết trước một ảnh tượng Mẹ, phó linh hồn cho tình thương Mẹ, là con hy vọng chắc chắn không bị luận phạt, và một ngày kia ở trên trời, con sẽ vang ca khen ngợi Mẹ cùng với muôn vàn tôi tớ đã được Mẹ cầu bầu cứu vớt”.

(Thánh Anphongsô và thánh Bonaventura)

“Ở tiệc cưới Cana khi Chúa Giêsu nói với Mẹ: Giờ Con chưa tới, là Chúa tỏ ra chắc chắn Chúa sẽ không làm phép lạ nếu không phải Mẹ xin; nhưng vì có lời Mẹ thỉnh cầu, Chúa đã làm ngay phép lạ”.

(Thánh Tôma)

Chúa lại nói với Mẹ: “Mẹ ạ, Mẹ cứ xin Con điều Mẹ muốn: Vì, Mẹ đã biết, có lời nào Mẹ xin mà Con không nhận đâu. Lúc Con còn ở dưới trần Mẹ đã chẳng từ chối Con điều gì, thì ngày nay ở trên trời, Con cũng chẳng từ chối Mẹ điều gì cả”.

(Mạc Khải lục)

Mẹ nói: “Như một người mẹ khi thấy con rơi vào lửa, liền làm hết cách để cứu nguy, cũng vậy, Mẹ sẽ luôn luôn làm như thế đối với mọi tội nhân cầu xin Mẹ thương xót họ; phải, với hết mọi tội nhân, dù tội lỗi rất nặng nề, miễn là chạy đến cầu xin Mẹ cứu giúp”.

(Mạc Khải lục)

Mẹ phán với thánh nữ Brigitta: “Một người dù tội lỗi đến đâu, nếu muốn thống hối thật mà chạy đến với Mẹ, Mẹ liền vội vã đón tiếp họ. Mẹ không xét họ tội lỗi hay không, mà Mẹ chỉ xem họ có thiện chí hay không; Mẹ thương chữa vết thương họ: vì Mẹ thật là Mẹ Tình thương”.

(Mạc Khải lục)

“Mẹ là cửa rộng mở cho tội nhân đến cùng Chúa”.

“Trong cả loài người, không ai bị nguyền rủa vì tội lỗi quá đến nỗi không xin được Mẹ thương”.

(Mạc Khải lục)

“Mẹ Maria lại phán với thánh nữ: ‘Khi chưa bị chúc dữ thật, nghĩa là khi Chúa chưa tuyên án quyết định phạt và không thể lấy lại được nữa, thì người ta chưa bị Chúa bỏ đến nỗi không thể trở lại với Chúa và được Chúa thương xót, miễn là họ cầu Mẹ đến cứu giúp họ”.

(Mạc Khải lục)

“Vậy thì thật vô phúc và vô phúc đời đời cho kẻ nào lúc còn sống có thể chạy lại cùng Mẹ là Mẹ nhân từ với mọi người, rất ước ao cứu giúp mọi tội nhân, mà lại ơ hờ kêu xin Mẹ; như vậy họ mới hư mất khốn nạn thôi”.

(Mạc Khải lục, Q. II, Ch. XXIII)

Một lần nữa, Mẹ phán với thánh nữ Brigitta: “Khi tôi tá Mẹ hấp hối, Mẹ là Nữ Vương yêu dấu, là Mẹ dịu dàng của họ, sẽ đến bên họ, ủi an và ban sức mạnh cho họ trong giây phút quyết liệt sau cùng ấy”.

(Mạc Khải lục, Q. II, Ch. XXIX)

 

“Thường ta cầu xin danh thánh Mẹ Maria lại chóng được nhận hơn khi kêu xin danh Chúa Giêsu, không phải Mẹ trọng đại hơn, quyền phép hơn Con chí thánh Mẹ; Nhưng Chúa là vị Phán xét mọi người, Còn khi cầu xin Mẹ, thì dầu người cầu không đáng được nghe, nhưng đã có Mẹ xứng đáng thay cho rồi”.

(Thánh Albertô Cả)

“Ai đến cầu xin Mẹ Chúa mà đọc một lời ‘Kính mừng Maria’, thế nào Mẹ cũng ban cho một vài ân huệ”.

(Richard de Saint Laurent)

“Mẹ Maria thường lấy những hồng ân rất lớn để thưởng những việc nhỏ kính Mẹ, Mẹ thật quảng đại cao sang chừng nào!”

(Thánh Anrê Crêta)

“Mẹ Rất Thánh Maria hiện ra phán với thánh Radbod, Giám mục thành Utrecht, lúc ngài sắp qua đời rằng: ‘Con Mẹ, không bao giờ Mẹ quên được những việc phụng sự dù rất nhỏ các con yêu dấu của Mẹ dâng lên. Con chớ hoài nghi gì điều đó'”.

 

“Ôi! Biết bao tội nhân đã bị luận phạt rồi, hay là còn chấp mê mãi trong đàng tội, nếu Mẹ Maria không cầu bầu cùng Con Mẹ ban cho họ lòng Chúa xót thương”.

(Cha Tôma a Kempis)

“Nhiều vị thánh ở trên trời đã không được lên đó nếu không có Mẹ”.

(Đức Hồng Y Hugues)

Nhà đạo đức Benađinô Bustis kêu lên: “Hỡi tội nhân, mặc dầu bạn đã phạm tội lỗi, bạn cũng chớ bỏ lòng trông cậy; bạn hãy tin tưởng chạy đến với Mẹ. Bạn sẽ thấy tay Mẹ đầy tình thương và ân huệ, vì Mẹ mong ước làm ơn cho bạn và đổ tràn ơn xuống cho bạn, hơn là chính bạn ước ao được những ơn ấy”.

(Marial, P. 2. V.)

“Mẹ Maria có một lòng ao ước bao la an ủi hết mọi người. Ta vừa than thở với Mẹ một lời dầu rất vắn tắt, Mẹ liền thẩm nhận và đến giúp đỡ ta ngay”.

(Louis de Blois)

“Trong cả vũ trụ, không có tội nhân nào nhơ bẩn quá, đến nỗi Mẹ Maria phải tởm gớm, không muốn, không thèm nhận họ để cầu xin Con yêu dấu Mẹ tha thứ cho họ, miễn là họ cứ phó thác mình cho Mẹ”.

(Louis de Blois, 3, c. V)

“Các con thân yêu, nếu các con muốn bền đỗ, các con hãy tôn sùng Đức Mẹ”.

(Thánh Philiphê Nêri)

“Yêu mến Mẹ Maria, chắc chắn là bền đỗ đến cùng”.

(Thánh Berchmans)

“Nếu tôi yêu mến Mẹ Maria, tôi chắc chắn được vững vàng, mà Chúa cũng ban cho tôi hết những gì tôi muốn”.

(Thánh Berchmans)

///Có người hỏi thánh Berchmans lúc ngài nằm hấp hối: “Phải làm gì để đáng được Mẹ phù trì?” Thánh nhân trả lời:

“Bất cứ một việc nào nhỏ mọn, miễn là làm cho bền vững.

(Thánh Berchmans)

///”Trái tim người Mẹ nhân từ này chỉ là yêu đương và lân tuất; Mẹ chỉ muốn thấy chúng ta được hạnh phúc. – Cầu xin mà muốn đắt lời, cứ quay về Mẹ là đủ. – Đức Chúa Con còn có công bằng, chứ Mẹ chỉ có tình thương. – Con Mẹ sẵn sàng sửa phạt tội nhân, thì Mẹ sẵn sàng vội đến, ngăn oai nộ lại, mà xin ơn tha cho kẻ có tội. Chúa phán với Mẹ: Mẹ ạ, Con chẳng thể từ chối Mẹ điều gì. Giá hoả ngục mà thống hối được, thì Mẹ cũng xin được ơn cho nó”.

(Thánh Gioan Vianney, cha xứ Ars)

///”Chúng ta càng tội lỗi, Mẹ càng âu yếm, càng cảm thương ta. Người mẹ nào lại không săn sóc đứa con yếu đuối, nguy nan nhất? Trong bệnh viện, lương y nào lại không chú ý đến bệnh nhân trầm trọng nhất?”

(Thánh Gioan Vianney)

///”Trái tim Mẹ Maria rất yêu dấu chúng ta, đến nỗi bên trái tim Mẹ, hết các trái tim các người mẹ hợp lại chỉ là một tảng nước đá lạnh ngắt”.

(Thánh Gioan Vianney)

///”Có ai vào một lâu đài lại không nói với người giữ cửa trước. Vậy mà Mẹ Maria là Đấng giữ cửa thiên đàng đấy!”

(Thánh Gioan Vianney)

“Đối với những người phụng sự Mẹ, Mẹ yêu đương đến nỗi không từ nan đích thân đến giúp đỡ họ. Nếu trong các tôi tớ Mẹ có ai bị tội lỗi hành hạ, Mẹ liền đem hết quyền năng ra để cầu xin Con Mẹ và dàn hoà họ với Con Mẹ. Mẹ từ bi lân tuất đến nỗi không có ai, dầu tội lỗi rất nặng nề, phải sợ hãi gieo mình xuống chân Mẹ; vì Mẹ không hề từ chối một ai đến cầu xin Mẹ cả”.

(Chân Phước Raymond Jourdain)

///”Chúng ta thường cảm thấy bối rối ghê sợ về vấn đề rất trọng đại là phần rỗi ta, ơn tiền định của ta. Ai có thể nói được: tôi đã vào số các người được chọn, được tiền định? Theo ý kiến thánh Bênađô, đó là mối lo lắng lớn nhất, khổ tâm nhất của chúng ta ở trần gian. – Nhưng tất cả lưu truyền của các Giáo phụ, các Tiến sĩ đều đồng thanh trả lời: chỉ có người yêu mến Mẹ Maria là chắc chắn được rỗi. Lòng nhiệt thành sùng kính Mẹ là dấu chắc chắn nhất được ơn cứu rỗi. Khoa thần học cũng chứng minh vấn đề đó bằng những luận chứng sâu sắc, những lời phân định rất thế giá”.

(ĐHY Piô, Giám mục thành Poitiers)

 

Mẹ phán với Nữ Tu Maria Agrêđa:

“Con ơi, nếu Mẹ có thể chịu một đau khổ nào nữa, thì chắc chắn Mẹ sẽ rất khổ khi thấy Hội thánh và một phần lớn nhân loại còn đang chơi vơi trong tình trạng buồn thảm, khi loài người biết ở trên trời, có Mẹ là Mẹ của họ, là Trạng sư của họ, là Đấng Phù trợ của họ, có thể cứu vớt và đem họ vào nơi hằng sống, mà họ lại không chạy đến kêu cầu

/

Mẹ phán với Nữ Tu Maria Agrêđa:

///Chúa đã ban cho Mẹ biết bao đặc ân, để Mẹ lấy lòng nhân từ mà cứu giúp loài người; nên Mẹ rất đau đớn, lòng đầy tình thương của Mẹ tan nát, khi thấy người ta không chịu lợi dụng mối lợi ấy, không hết lòng kêu van Mẹ, để rồi bao linh hồn phải hư mất đời đời! Ôi, người ta tự chuốc lấy cho mình hình phạt hỏa ngục, người ta không muốn Mẹ ban ơn cứu rỗi cho họ.

 

Mẹ phán với Nữ Tu Maria Agrêđa:

Người ta cần biết việc Mẹ cầu bầu và quyền phép Mẹ có thể cứu giúp mọi người dương thế. Mẹ đã chứng nghiệm điều chân thật đó bằng vô vàn phép lạ, Mẹ làm để bênh đỡ những người tôn sùng Mẹ.

 

Mẹ phán với Nữ Tu Maria Agrêđa:

Bao giờ Mẹ cũng đại lượng đối với những người cầu xin Mẹ trong lúc họ cần thiết; vì Mẹ mà Chúa đã ưu đãi họ; song, dầu số những người được Mẹ phù trì có lớn lao thật, nhưng sánh với con số những người Mẹ muốn cứu giúp thì còn ít quá.

 

Mẹ phán với Nữ Tu Maria Agrêđa:

Tội ác nhân loại đã tới mức tột đỉnh, nhưng tấm lòng nhân từ của Mẹ còn vượt qua tất cả tội ác này. Đấng Tối Cao đã đặt Mẹ cứu giúp nhân loại, nếu họ muốn lợi dụng sự cầu bầu của Mẹ, nếu họ muốn Mẹ can thiệp cho mình”.

(Thần Đô Huyền Nhiệm, phần 3, chương 21)

 

Trong mạc khải với Nữ tu Agreda, bà kể lại: ít ngày trước khi Chúa Giêsu về trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần hiện ra với Mẹ Maria ở giữa ánh sáng lộng lẫy Thiên Chúa. Chúa Ba ngôi phán rằng:

“Đây là Nữ Vương của mọi thụ tạo trên trời dưới đất; là Đấng bảo trợ Hội thánh, là Bà chủ muôn loài, là Mẹ đầy tình bác ái, là Nữ Trạng sư của giáo hữu và tội nhân, là Mẹ tình yêu tốt đẹp và niềm cậy trông lành thánh;

Mẹ có quyền thế lôi cuốn lượng khoan hồng và tình thương của Cha. Cha đặt Mẹ làm Đấng trông coi kho ơn thánh, và in sâu lề luật Cha trong Trái tim Mẹ. Mẹ gồm tóm mọi mầu nhiệm mà sự toàn năng của Cha thi hành để cứu rỗi nhân loại. Đó là kiệt tác tay Cha sáng tạo, trong kiệt tác này Cha thông ra và tích chứa mọi vẻ trọn lành thần linh của Cha, cũng như vẻ dư đầy sung mãn của thánh ý Cha.

 

Ai cầu xin Mẹ, chắc chắn khỏi hư mất; ai được Mẹ bầu cử, sẽ được sống đời đời. Mẹ xin gì, Cha sẵn sàng ưng thuận. Cha sẽ luôn luôn làm trọn điều Mẹ ước muốn và nhận lời Mẹ cầu xin, vì Mẹ đã hoàn toàn tận hiến làm Cha thỏa lòng”.

(Thần Đô Huyền Nhiệm, part II, t.VII, c. XXVIII)

 

///Thánh Anphongsô quả quyết một cách đắc thắng rằng:

“Mẹ Maria không cầu xin, thì không một ơn nào được ban xuống.

“Chúng ta được rỗi là do Mẹ cầu bầu.

“Tôi tớ Mẹ không ai có thể hư mất đời đời.

“Với Mẹ, ta không phải lo sợ gì: dù hoả ngục, dù tội lỗi, dù cả Đấng phán xét tối cao của ta là Chúa Giêsu”.

///”Thánh nữ Giêtruđê nghe thấy rõ ràng Chúa phán với Mẹ rằng: Mẹ ơi, với tất cả quyền phép của Con, Con xin hiến Mẹ đặc ân được sử dụng tình thương với hết mọi kẻ tội lỗi nào hết lòng kêu xin Mẹ và sử dụng tuỳ theo sở thích của Mẹ”.

“Mẹ Maria rất vinh hạnh được bầu chữa ôm ấp cách riêng các tội nhân đáng thương, như Mẹ đã phán tỏ tường với nữ tu đáng kính Maria Villani rằng: sau tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, tước hiệu làm vinh danh Mẹ là tước hiệu Nữ Trạng sư các tội nhân”.

“Thánh Grêgoriô nói: Mẹ Maria càng được tặng lên chức trọng, càng thánh thiện thì Mẹ càng nhân từ, càng cảm thương những kẻ tội lỗi muốn trở lại để cầu xin Mẹ”.

“Ôi Maria, Mẹ hãy tự an ủi lòng, vì hôm nay Mẹ đã có dịp cứu một tội nhân khỏi hoả ngục”.

“Nếu con là một vị thánh, con sẽ chẳng xin Mẹ thương con; nhưng con chỉ là một tội nhân, nên con đến cùng Mẹ là Mẹ đầy lòng thương xót”.

“Ôi Maria, con không muốn những khốn nạn của con làm con mất an ủi và lòng tin tưởng mà con thâm tín ở Mẹ là Mẹ con. Nếu Mẹ có thể làm được thì Mẹ cứ đuổi con đi, cứ ruồng rẫy con đi. Con không sợ đâu nhá! Vì con là một tội nhân đáng thương vững tin ở Mẹ đấy!”

“Mẹ ơi, Mẹ biết rõ những khốn nạn, những thiếu thốn của con hơn con, Mẹ thương con đi. Con hèn mạt u mê quá đến nỗi không biết nhận định và cầu xin ơn nào cần thiết cho con, quan hệ cho phần rỗi con nữa”.

“Ôi Maria, Mẹ đừng nói rằng việc của con khó quá, không thực hiện nổi, vì mọi người quả quyết với con, và con cũng biết rõ ràng chẳng có việc nào dầu thất vọng đến đâu, có thể thất bại được bao giờ trong tay Mẹ. – Có ai chạy đến với Mẹ mà hư mất được? Vậy con xin trao phó việc rỗi đời đời của con trong tay Mẹ. Con phải luôn luôn tạ ơn Chúa biết bao vì đã soi sáng cho con biết cậy trông Mẹ! Vì con chắc rằng: cậy trông ở Mẹ thì, dầu bất xứng lắm, con cũng được rỗi linh hồn”.

(Theo thánh Anphongsô,).

“Hỡi Nữ Vương con, con quyết rằng nếu con luôn luôn cầu xin Mẹ, thì Mẹ sẽ giúp đỡ con và làm con chiến thắng. Nhưng con sợ một điều là lúc bị cám dỗ, con không nhớ cầu xin Mẹ. Nên ơn con nài xin Mẹ, là được luôn luôn tưởng nhớ đến Mẹ, nhất là lúc phải giao tranh với hoả ngục”.

(Kinh thánh Anphongsô soạn cho giáo hữu đọc)

“Ôi! Hằng ngày ta thấy biết bao tội nhân cố chấp, được Mẹ – một thứ đá nam châm lôi kéo mọi tâm hồn – đưa về cùng Chúa, như Mẹ đã tự xưng khi phán với thánh nữ Brigitta: ‘Như nam châm hút sắt, Mẹ cũng lôi cuốn các tâm hồn rất cứng rắn để giao hoà cùng Chúa. Phép lạ này không phải hoạ huần mới xảy ra, mà là xảy ra hằng ngày’“.

“Tôi có thể kể lại một số lớn các gương truyện xảy ra trong các lần tôi giúp tuần đại phúc. Thật ra, có nhiều tội nhân cứng lòng hơn sắt, chẳng có sự giảng khuyên nào lay chuyển nổi, thế mà rồi khi nghe ca tụng tình thương Mẹ, họ đã cảm động thống hối trở về cùng Chúa”.

“Nếu vấn đề này: Hết mọi ơn chỉ được ban phát qua tay Mẹ Maria, và hết những ai được cứu rỗi đều do Mẹ cầu bầu, tôi xin nói lại, nếu vấn đề này là chắc thật, như tôi sẽ chứng minh, thì do đấy cũng cần phải đề cao một châm ngôn khác nữa: truyền bá rao giảng Mẹ Maria và lòng tin cậy trông vào lời Mẹ cầu bầu là điều quan hệ đến phần rỗi loài người… Trong các tuần đại phúc tôi đã ra một kỷ luật bất khả xâm phạm là không bao giờ được bỏ giảng thuyết về Mẹ và tôi có thể chứng nghiệm rất thật rằng, trong các bài chúng tôi giảng, chính bài giảng về tình thương của Mẹ thường sinh nhiều hậu quả phong phú nhất về phần rỗi và thống hối trong quần chúng. Tôi nói lại: giảng về tình thương của Mẹ”.

(Nguyên văn của thánh Anphongsô.
Trích dịch Vinh quang Đức Mẹ).

Thánh Ligori nói rằng: “Nếu tôi thật lòng yêu mến Mẹ, thì tôi chắc chắn được lên thiên đàng”.

Thánh Bênađô khuyên các thầy dòng cầu xin Ðức Mẹ rằng: “Anh em hết lòng tin tưởng và khiêm nhường cậy trông Mẹ, thì Mẹ sẽ nghe lời anh em”.

Thánh Bênađô than thở rằng: “Lạy Mẹ, nếu xưa nay có ai trông cậy cầu xin sự gì mà Mẹ từ chối, thì tôi xin kẻ ấy đừng bao giờ ca ngợi lòng từ bi Mẹ nữa”.

Thánh Bênađô than thở ràng: “Ai suy thấu lòng Ðức Mẹ yêu thương con cái! Tình Mẹ bao la hơn biển cả! Ðức Mẹ yêu con mọi nơi, mọi thời đại! Người yêu chẳng những con hiền, con thảo, lại yêu cả những đứa con bất trung bất hiếu, những đứa con ngỗ nghịch”.

Thánh Anphongsô than thở rằng: “Lạy Mẹ, chớ gì Mẹ biết con đầy lòng mến yêu Mẹ: Mẹ hẳn chẳng yêu thương con bằng con yêu mến Mẹ”.  Ðức Mẹ hiện đến và quở trách dịu dàng rằng: “Ớ con, sao con nói vậy? Tình Mẹ thương con mênh mông như biển cả, con không thể ví được!”

Có một lần bà Thánh Brigitta nghe thấy Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng: “Mẹ muốn sự gì, hãy xin thì sẽ được.  Khi ở thế gian Con xin sự gì cùng Mẹ, Mẹ cũng cho.  Ngày nay về trời Con từ chối Mẹ sao được!  Mẹ muốn sự gì hãy xin thì sẽ được”. 

Ðức Mẹ nói cùng thánh Birgitta rằng: “Chẳng ai ở thế gian dù vô phúc thế nào, mà Mẹ chẳng thương yêu nâng đỡ”.

Ðức Mẹ lại bầu cử cho ta trong thời giờ Chúa xét xử ta.  Người bảo bà thanh Gertruđê rằng: “Mẹ nâng đỡ người ta trong lúc sống, Mẹ bênh vực họ trong giờ Chúa xét xử”.

Trong kinh cầu trái tim Ðức Mẹ ta thường đọc: “Trái tim rất thánh Ðức Bà hay thương xót mọi người; hay yên ủi kẻ âu lo; hay bầu cử cho kẻ có tội và phù hộ cho kẻ lành”.

Thánh Inhaxu tử đạo nói: “Khi Ðức Mẹ còn sống ở thế gian, Người đã tỏ lòng thương yêu người ta hết sức.  Thấy ai phải đau khổ ốm đau coi như chính mình phải những nỗi khổ sở ấy.  Ai gặp sự rủi ro, Người liền thăm viếng yên ủi và cầu cho người ấy”.

Xưa Ðức Mẹ bảo bà thánh Birgitta rằng: “Mẹ là Mẹ các linh hồn ở luyện ngục, Mẹ hằng giúp đỡ, giảm bớt những hình khổ cho chúng”.

 

Thánh Bênađô với kinh Mân côi

Thánh Bênađô: “Bạn ơi, dầu là ai đi nữa, bạn lại chẳng biết rằng, ở thế gian, lúc nào bạn cũng bị xô giạt chứ không phải là đi trên đất bằng đó ư? Bạn không muốn bị sóng gió dập vùi chứ? Thì bạn dán mắt nhìn lên “sao biển”, ngước nhìn sao, mà kêu gọi Mẹ Maria.

Trong những lúc gian nguy” hòng phạm đến Chúa, “trong những lúc quằn quại” vì bị cám dỗ ê chề, “trong những phút lo âu, phấp phỏng” không biết phải làm gì, “bạn liên tưởng đến Mẹ Maria”, Mẹ có đủ uy lực cứu trợ được bạn. ” cầu xin Mẹ Maria”, nài xin Mẹ mau mau đến cứu bạn.

“Ước chi thánh danh uy linh của Mẹ đừng bao giờ phai mờ trên cặp môi” vẫn trung thành kêu cầu danh thánh Mẹ của bạn; ước chi thánh danh ấy lúc nào cũng canh cánh bên tâm hồn bạn” đang bền lòng tin tưởng.

“Theo Mẹ, bạn sẽ không lạc đường. Kêu xin Mẹ, bạn sẽ không nếm mùi thất vọng. Mẹ nâng đỡ, bạn không thể vấp ngã. Mẹ phù trì, bạn sẽ được an toàn” trong vĩnh phúc. “Mẹ hướng dẫn, bạn sẽ không phải mệt mã trên đường. Mẹ giúp đưa, bạn sẽ tới đích ngắm trông”.

Phải rồi, nếu Mẹ Maria nhận bảo vệ cho bạn, thì nhất định bạn sẽ được vào nước thiên đàng hằng sống. Cứ làm như vậy, bạn sẽ được trường sinh (Lc 10, 28).

(Thánh Anphongsô, Vinh Quang Đức Mẹ, tiết 2).

“Hãy luôn chạy đến cùng Đức Mẹ”. Đó là câu tóm kết tất cả khoa thần học của vị tiến sĩ Hội thánh hiển danh Anphongsô, đấy là trung tâm điểm học thuyết tu đức của người vậy.

 

X. http://www.xuanha.net/MEMARIA/LOICACTHANH-catungMeMaria.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *