Một hình ảnh giúp ích cho các bạn lúc xưng tội

Thánh Faustina đã nhận được một mặc khải tư, trong đó Chúa Giêsu đã nói với ngài về những gì thực sự xảy ra trong tòa giải tội.

Chúng ta thường xưng tội cách miễn cưỡng, bởi vì chúng ta nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta làm là kể các tội của mình cho một vị linh mục. Ý tưởng này có thể khiến chúng ta sợ hãi việc xưng tội, vì chúng ta không chịu tiết lộ các tội lỗi của mình cho người khác.

Tuy nhiên, xưng tội chính là đến với Chúa Giêsu, Đấng đang hiện diện thực sự trong tòa giải tội. Vào những năm 1930 của thế kỷ trước, Thánh Faustina đã nhận được một mặc khải tư, trong đó Chúa Giêsu đã nói với ngài về những gì thực sự xảy ra trong tòa giải tội.

– Hôm nay Chúa nói với tôi: “Hỡi con, khi con tiếp cận tòa giải tội, nơi nguồn mạch Lòng Thương Xót của Cha, Máu và Nước phát xuất từ Trái Tim Cha luôn chảy tràn trên linh hồn con và làm cho linh hồn con trở nên cao cả. Mỗi lần con đi xưng tội, con hãy đắm mình hoàn toàn vào Lòng Thương Xót của Cha với niềm tin tưởng lớn lao, để nhờ đó Cha có thể tuôn đổ trên linh hồn con các ân sủng dồi dào của Cha. Khi con đi xưng tội, con hãy biết rằng chính Cha đang đợi con nơi tòa giải tội, Cha chỉ ẩn mình sau vị linh mục, nhưng chính Cha là người hành động trong linh hồn đó. Nơi tòa giải tội sự khốn khổ của linh hồn sẽ gặp được Thiên Chúa của Lòng Thương Xót”.

Xưng tội và lòng thương xót

Hình ảnh của Chúa Giêsu đang đợi chúng ta nơi tòa giải tội là hình ảnh mà chúng ta cần phải ghi sâu trong tâm trí của mình. Khi chúng ta đến với linh mục, chính là chúng ta đang đến gần Chúa Giêsu, cầu xin Ngài thương xót linh hồn chúng ta.

Chúa Giêsu sẵn sàng tuôn đổ lòng thương xót của Ngài trên chúng ta, để tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, nếu các bạn gặp khó khăn khi đi xưng tội, thì hãy nhớ rằng các bạn không đến với vị linh mục mà với chính Chúa Giêsu.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: https://www.it.aleteia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *