Một linh mục phát hiện ra mình chưa hề được rửa tội. Tuyên bố của tổng giáo phận Detroit

Nếu bạn nghĩ rằng bạn là một linh mục, và bạn thực sự không phải như thế, bạn gặp rắc rối to. Nhiều người khác cũng rắc rối to cùng với bạn. Các phép rửa tội mà bạn đã thực hiện là các phép rửa tội hợp lệ. Nhưng phép thêm sức thì không. Các thánh lễ bạn cử hành cũng không hợp lệ. Phép xá giải cũng không thành sự, bí tích xức dầu cũng không. Và những cuộc hôn nhân thì sao, còn gay go hơn nữa!

Cha Matthew Hood của Tổng giáo phận Detroit chết điếng trong lòng khi biết mình thực sự không phải là một linh mục!

Ngài nghĩ rằng mình đã được thụ phong linh mục vào năm 2017 và đã thực hiện thừa tác vụ linh mục kể từ đó. Nhưng gần đây, ngài phát hiện ra ngài hoàn toàn không phải là một linh mục. Trên thực tế, ngài biết rằng thậm chí mình chưa hề được rửa tội.

Nếu bạn muốn trở thành một linh mục, trước tiên bạn phải trở thành một Phó tế. Nếu bạn muốn trở thành một Phó tế, trước tiên bạn phải được rửa tội. Nếu bạn không được rửa tội, bạn không thể trở thành Phó tế, và bạn không thể trở thành linh mục.

Tất nhiên, Cha Hood nghĩ rằng mình đã được rửa tội khi còn nhỏ. Nhưng đầu tháng Tám này, ngài đã đọc một thông báo của Bộ Giáo lý Đức tin. Thông báo nói rằng việc thay đổi các từ ngữ trong nghi thức rửa tội sẽ làm cho phép Rửa Tội thành ra không hợp lệ. Chẳng hạn, nếu người cử hành bí tích Rửa Tội nói “Chúng tôi rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần …” thay vì “Tôi rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…” thì phép Rửa Tội không có giá trị.

Cha Hood nhớ lại một đoạn video mà ngài đã xem về buổi lễ rửa tội của chính mình. Và ngài nhớ lại những gì vị Phó tế đã nói: “Chúng tôi rửa con ….” Lễ rửa tội của ngài không hợp lệ.

Chết điếng trong lòng, cha Hood đã gọi điện cho tổng giáo phận của ngài.

Tổng giáo phận Detroit đã lập tức rửa tội cho ngài, ban phép thêm sức và rước lễ lần đầu. Sau khi đi tĩnh tâm, ngài được phong chức Phó tế. Và vào ngày 17 tháng 8, Cha Matthew Hood cuối cùng đã trở thành một linh mục thực sự.

Tổng giáo phận Detroit đã thông báo về tình huống bất thường này trong một bức thư được công bố vào ngày 22 tháng 8.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Đầu tháng này, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành một chỉ dẫn giáo lý quan trọng cảnh báo Giáo Hội trên toàn thế giới rằng phép Rửa tội không có giá trị nếu trong đó một từ, hoặc một số từ nào đó đã bị thay đổi. Cụ thể, việc nói “Chúng tôi rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” khiến bí tích rửa tội không thành sự. Đúng hơn, các thừa tác viên phải để Chúa Giêsu nói qua họ rằng “Tôi rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

Khi làm sáng tỏ điều này, Thánh Bộ viện dẫn Công đồng Vatican II. Công đồng đã xác định rằng không ai “dù là linh mục, có thể thêm, bớt hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong Phụng Vụ theo thẩm quyền của mình.”

Một trong những linh mục của chúng ta ở Tổng giáo phận Detroit đã nhận được tin này với sự kinh hoàng tột độ. Cha Matthew Hood đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Thánh Tâm, và đã được thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 2017. Gần đây, ngài đã xem một video gia đình được quay vào thời điểm ngài được rửa tội khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và nhận ra vị Phó tế cử hành đã quyết định thay đổi từ ngữ trong công thức Rửa Tội, và nói “Chúng tôi rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” thay vì nói “Tôi rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”

Cha Hood ngay lập tức liên lạc với Tổng giáo phận và các bước thích hợp đã được thực hiện để khắc phục tình trạng của ngài. Gần đây ngài đã được rửa tội hợp lệ. Hơn nữa, vì các bí tích khác không thể được lãnh nhận một cách hợp lệ vào trong linh hồn nếu không có phép Rửa tội hợp lệ, nên Cha Hood gần đây cũng đã được thêm sức hợp lệ và được phong chức Phó tế chuyển tiếp và sau đó được phong chức linh mục. Chúng ta hãy cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa đã ban phước cho chúng ta qua thừa tác vụ của Cha Hood.

Khó khăn của tin tức này cũng gây ra các ảnh hưởng với phần còn lại của chúng ta. Vị đầu tiên rửa tội cho Cha Hood, là Phó tế Mark Springer, đã sử dụng công thức không hợp lệ này khi được chỉ định phục vụ tại Giáo xứ Thánh Anastasia ở quận Troy, trong thời gian từ 1986 đến 1999. Giáo xứ và Tổng giáo phận Detroit sẽ cố gắng liên lạc với những người mà thầy Phó tế này đã rửa tội, để họ có thể nhận được các bí tích hợp lệ. Tổng giáo phận đã công bố danh tính của vị Phó tế này trong nỗ lực cảnh báo những người mà chúng tôi có thể không có cách nào để liên lạc.

Tin tức này cũng ảnh hưởng đến nhiều người đã được Cha Hood ban các phép bí tích trong ba năm qua. Trong thời gian đó, khả năng cử hành các bí tích hợp lệ của ngài bị hạn chế rất nhiều. Anh chị em có thể xem thêm các thông tin ở đây về khả năng thành sự của mỗi bí tích. Các giáo xứ nơi cha Hood đã phục vụ bao gồm giáo xứ Hài Nhi Chí Thánh ở Dearborn và giáo xứ Thánh Lôresnsô ở Utica – sẽ làm việc với Tổng Giáo phận để liên lạc với những người đã được Cha Hood ban các phép bí tích, để tùy hoàn cảnh của mỗi cá nhân có thể được kiểm tra và sửa chữa.

Như trong tất cả mọi trường hợp, có Chúa Kitô, chúng ta vẫn có hy vọng ngay cả giữa bóng tối này. Giáo Hội, theo tư tưởng của Thánh Tôma Aquinô, công nhận rằng Thiên Chúa đã ràng buộc chính Ngài vào các bí tích, nhưng Ngài không bị ràng buộc bởi các bí tích. Điều này có nghĩa là mặc dù chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn luôn làm việc thông qua các bí tích khi các bí tích ấy được các thừa tác viên ban phát một cách thích đáng, nhưng Thiên Chúa không bị ràng buộc bởi các bí tích nhưng Ngài có thể mở rộng ân sủng của Ngài một cách toàn năng. Chúng ta có thể yên tâm rằng tất cả những ai đến với Cha Hood, với đức tin ngay lành, để lãnh nhận các bí tích đều không ra về tay không. Chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta, trong tình yêu thương không ngừng dành cho chúng ta, đã cung cấp một số biện pháp ân sủng. Thiên Chúa cảm động trước những trái tim rộng mở với Ngài trong tình yêu thương.

Đồng thời, các bí tích, khi được thực hiện đúng cách, là những nghi thức hữu hình và là những kênh hữu hiệu, qua đó ân sủng thánh hóa của Thiên Chúa tuôn đổ cho những ai lãnh nhận chúng với bối cảnh thích hợp. Ân sủng thánh hóa là cần thiết để linh hồn được sống vĩnh cửu trên thiên đàng, và phép Rửa tội có hiệu lực bảo đảm rằng ân sủng này đã được đặt trong linh hồn. Tội lỗi là tình trạng mất ân sủng thánh hóa, nhưng tất cả các bí tích đều hoạt động tùy theo mục đích của các bí tích ấy là ban phát và củng cố ân sủng thánh hóa trong linh hồn. Ân sủng này là một kho tàng của các kho tàng và chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ sự toàn vẹn của các bí tích mà chúng ta lãnh nhận. Giáo Hội địa phương có nhiệm vụ bảo đảm rằng mọi người được giao phó cho sự chăm sóc của Giáo Hội có đầy đủ thiện ích và sự chắc chắn đến từ việc lãnh nhận hợp lệ các bí tích, đó là những bí tích đã được ban cho chúng ta để giữ chúng ta an toàn hơn trên con đường về trời.

Thay mặt cho Giáo Hội địa phương, tôi vô cùng lấy làm tiếc vì lỗi lầm của con người này đã dẫn đến sự gián đoạn đời sống bí tích của một số tín hữu. Tôi sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để khắc phục tình hình cho những người bị ảnh hưởng. Lời cam kết này một phần là lý do tại sao tôi viết thư cho anh chị em hôm nay, với hy vọng rằng anh chị em có thể giúp tôi xác định những người cần các bí tích. Nếu anh chị em tin rằng hồ sơ bí tích của chính anh chị em có thể bị ràng buộc với thừa tác vụ của Phó tế Springer hoặc Cha Hood, xin vui lòng liên hệ với Tổng giáo phận hoặc gọi cho giáo xứ của anh chị em để biết thêm thông tin về cách tiến hành.

Tôi xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho Cha Hood, Phó Tế Springer, các tín hữu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn cảnh này, và cho toàn thể cộng đồng Công Giáo ở đông nam Michigan, theo lời thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu” (Pl 4:6-7)

Trân trọng kính chào anh chị em trong Chúa Kitô,

+ Đức Tổng Giám Mục Allen H. Vigneron,

Tổng Giám Mục Detroit


Source:Archdiocese of Detroit

Đặng Tự Do

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *