Mùa Xuân, Mùa Chay Và Tâm Tình Sám Hối

00:00 Đài hiệu.

00:20 Lời chào.

00:39 Giới thiệu chủ đề.

01:04 Nói về mùa chay.

02:04 Ý nghĩa và thực hành mùa chay.

12:34 Xa Rời Tình Chúa.

22:13 Tạ Ơn Chúa Xuân.

27:54 Lời cầu nguyện

23:57 Lời cám ơn.

29:34 Closing credits.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *