Mừng Cha Tân Đặc Trách Huynh Đoàn Sài Gòn

Cha Tân Đặc Trách Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP

sg_2015a.jpgTheo lời giới thiệu của Cha đặc trách Huynh Đoàn Tỉnh, cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 15-7-2015, đã chính thức đặt cha Vinhsơn Nguyễn Thành Tín OP làm Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh TGP Sài Gòn.

Vào lúc 9 giờ sáng thứ sáu 17-7, tại văn phòng Huynh đoàn, cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, Đặc trách Huynh đoàn tỉnh, đã giới thiệu Cha tân đặc trách với Ban phục vụ và các anh chị Trưởng các liên huynh Đa Minh trong Tổng giáo phận.

Trước đây, cha Vinhsơn từng là Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Trẻ, nên mọi người cũng đã quen biết nhau từ lâu.

sg_2015b.jpg

Buổi họp đã thông qua các nội dung sinh hoạt của Huynh Đoàn trong thời gian tới, cụ thể là Lễ Kính Thánh Phụ Đa Minh, dự kiến sẽ tổ chức ngày 8-8-2015 tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Trong ngày đó, cha Tân Đặc Trách sẽ chính thức ra mắt anh chị em.

Nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Đa Minh, xin Chúa chúc lành cho Cha Vinhsơn, để qua ngài, sinh hoạt của Huynh đoàn ngày càng được thăng tiến.

sg_2015c.jpg