Mừng Tỉnh Dòng Phao-lô Đà Nẵng 60 năm Thành Lập và Mừng Hồng Ân 50 năm Khấn Dòng Quý Sơ

 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Mừng Tỉnh Dòng Phao-lô Đà Nẵng Ngọc Khánh (60 năm) Thành Lập và mừng Hồng Ân Kim Khánh ( 50 năm ) Khấn Dòng của Nữ tu Tê-rê-sa Phan Thị Thanh Hương và Nữ tu Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hạnh. Lúc 17 giờ, ngày 4 / 7 / 2020, tại cộng đoàn Thiên Mẫu – Cộng đoàn nữ tu thuộc Tỉnh Dòng Phao-lô Đà Nẵng, địa chỉ số 16 đường Phan Tứ, Quận Ngũ hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. Cha Bonaventura Mai Thái – Tổng Đại diện Giáo phận Đà Nẵng, đã Chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, cùng đồng tế với Quý Cha Linh hướng, Quý Cha Ân nhân, thân nhân với Quý Nữ tu trong dịp mừng Hồng Ân này. Rất nhiều Tu sĩ, Bà con thân nhân và các Giáo xứ các Đoàn thể Hai Nữ tu phục vụ đã đến tham dự.

Sáu mươi năm với Tỉnh Dòng và nhiều mốc Khấn Dòng của nhiều lớp Tu sĩ, cách riêng với Hai Sơ trong dịp Kỷ niệm 50 năm khấn Dòng. Tỉnh Dòng và Quý Tu Sĩ trải qua bao thăng trầm của xã hội, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhưng Quý Nữ tu vẫn một lòng dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và anh chị em, với niềm tin yêu, cậy trông và phó thác, sống trung tín, phục vụ và thi hành Sứ vụ vì tình yêu, trong Linh Đạo của Hội Dòng Phao-lô.

“ Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu” ( 1Cr 15, 10) đó là tâm tình của Quý Tu sĩ, của mỗi người, cách riêng Nữ tu Tỉnh Dòng Phao-lô Đà Nẵng trong dịp Mừng Ngọc Khánh ( 60 năm) thành lập, trong buổi sáng cùng ngày.

Tỉnh Dòng Phao-lô Đà Nẵng hiện có 48 Cộng Đoàn với 443 Nữ tu sĩ, hiện diện trên hầu hết các Giáo phận của Giáo Tỉnh Hà Nội và các Giáo phận của Giáo Tỉnh Huế. Mục đích: Nữ tu tông đồ với sứ mạng bác ái, sống trong tinh thần đơn sơ, khiêm tốn, dũng cảm và được nuôi dưỡng bằng linh đạo quy về Chúa Kitô và Mầu nhiệm Vượt Qua. Chuyên Giáo dục trẻ em, Chăm sóc bệnh nhân, Giúp đỡ những người bất hạnh, trẻ mồ côi và đặc biệt những người bị lãng quên, những người bần cùng khốn khó với tấm lòng ưu ái.

Xin được chúc mừng Tỉnh Dòng Phao-lô Đà Nẵng 60 năm thành lập. Xin được chúc mừng Hai Soeur ( Sơ), xin được hiệp lời tạ ơn với niềm vui và cảm tạ. xin Thiên Chúa ban an lành cho Quý Tu Sĩ, cách riêng Quý Sơ ( Nữ tu) luôn thắm thiết trong tình yêu Thiên Chúa và yêu Anh chị em.

Tô-ma Trương Văn Ân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *