Năm 2019 là Năm Truyền giáo Ngoại thường của Porto Rico

Để thúc đẩy việc truyền giáo trong Giáo hội tại Porto Rico, các giám mục nước này đã thiết lập năm 2019 là Năm Truyền giáo Ngoại thường bắt đầu từ 13/1 lễ CGS chịu Phép rửa, đến 19/10 vọng Chúa Nhật Thế giới Truyền giáo.

Mục đích của sáng kiến này giống với mục đích ĐTC Phanxicô thiết lập Tháng Truyền giáo Ngoại thường, tháng 10/2019, đó là: làm sống lại ơn gọi truyền giáo của bí tích Rửa tội; đánh thức sứ mạng truyền giáo cho muôn dân; nhắc nhớ lại trách nhiệm loan báo Tin Mừng của tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội; và nhấn mạnh đến năng động và sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu là tâm điểm và sức sống của Giáo Hội.

Để thực hiện điều này, các giám mục đã vạch ra một hành trình gồm 3 giai đoạn dựa trên 3 lời mời: trước tiên là lời mời gọi hoán cải cá nhân và mục vụ; thứ đến là lời mời gọi hiệp thông; và cuối cùng là sứ mạng được sống trong những hoàn cảnh cụ thể. Đây là 3 bước theo phương pháp truyền thống của Giáo hội Châu Mỹ Latinh, đó là: “ngắm nhìn, phân định và hành động.”

Từ Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa đến Canh thức Vượt qua là sẽ là thời gian “nhìn đến thực tại cá nhân, cộng đoàn và Giáo hội”. Nhìn và sống lại cam kết khi chịu phép rửa tội cũng như thắp lên mong ước dấn thân tạo nên “những thay đổi có ý nghĩa để giúp làm chứng cho đức tin trong một xã hội ngày càng bị tục hoá.” Kế đến, thời gian Mùa Phục Sinh sẽ là cơ hội để mỗi hoạt động mục vụ phân định đâu là tiếng nói của Thần Khí dành cho Giáo Hội, như trong sách Công vụ Tông đồ đã nhắc đến trong thời điểm lịch sử lúc đó. Và cuối cùng, Năm Truyền giáo Ngoại thường sẽ kết thúc với Thánh lễ trọng thể, trong đó 6 Đại hội Truyền giáo Mỹ sẽ được triển khai, và sẽ diễn ra tại Porto Rico năm 2023 tại giáo phận Ponce. (Fides 2/1/2019)

Văn Yên, SJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *