Ngày 06.09.2015: Chúa nhật XXIII Thường Niên

CHÚA NHẬT XXIII TN.: 06.09.2015
Mc 7, 31 – 37

1.Ghi Nhớ: “Épphata”, nghĩa là “Hãy Mở Ra” (Mc 7,34).

2.Suy Niệm: Cách thức chữa bệnh không bằng tìm ra căn nguyên của bệnh để chữa. Qua phép lạ chữa lành người điếc và ngọng, Chúa Giêsu không chỉ chữa con người khỏi bệnh tật thể xác, mà còn chữa con người khỏi những tâm bệnh, giải cứu con người thoát khỏi những rào cản của tội lỗi. Chúa chạm ngón tay và mở lỗ tai của anh ra, để anh nghe hiểu Lời Chúa. Chúa bôi nước miếng vào lưỡi để miệng lưỡi có thể anh cất tiếng ngợi khen Chúa. Qua phép lạ, Chúa mở mắt tâm hồn con người, để họ cảm nhận tình yêu và sự hiện diện của Chúa, mà đón nhận ơn cứu độ của Chúa ban.

3.Sống Lời Chúa: Đừng giả điếc làm ngơ trước nổi khổ của tha nhân.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin mở môi miệng con để con cao rao danh Chúa; và xin mở tai con để con nghe Lời giáo huấn của Ngài. Amen.