Ngày 08.10: Tha thứ cho nhau để được chúa thứ tha

08/10/14 Thứ Tư tuần 27 TN

Lc 11,1-4

Tha thứ cho nhau để được chúa thứ tha

“Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng  con.” (Lc 11,4)

Suy niệm: Con người tội lỗi giống như mắc nợ Thiên Chúa một món nợ khổng lồ không biết lấy chi đền trả nổi. Thế nhưng, ngay từ thời Cựu Ước, Ngài đã hứa sẽ tha thứ sạch cho con người: “Mọi lỗi lầm con phạm Chúa vất bỏ sau lưng” (Is 38,17). Thiên Chúa tha thứ cho tội nhân cách vô điều kiện đến độ Ngài quên hẳn tội lỗi chúng ta: “Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa” (Is 43,25). Sự tha thứ đó được thực hiện hoàn tất khi Chúa Giê-su, Con Một Thiên Chúa, xuống thế làm người, rao giảng sự bao dung tha thứ, chịu đau khổ và chịu chết để chúng ta được sạch tội và trở nên công chính (1Pr 2,24). Ý thức mình được ơn Chúa tha thứ lớn lao như thế, chúng ta không có lý do gì mà không sẵn sàng tha thứ vô điều kiện cho anh chị em mình.

Mời Bạn: Muốn làm con Chúa và môn đệ Chúa Giê-su, không gì hơn là chúng ta làm theo điều Chúa dạy dù khó mấy đi nữa. Chúa sẽ không nhậm lời bạn cầu xin nếu tâm hồn bạn còn đầy thù ghét, bởi vì Đạo của Ngài là yêu thương và tha thứ. Bạn nhớ Chúa coi trọng sự hoà giải hơn của lễ bạn dâng trên bàn thờ: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).

Sống Lời Chúa: Mỗi khi có sự bất hoà giữa bạn với một ai đó, bạn cầu nguyện cho người ấy và bạn hãy là người đầu tiên nói lời xin lỗi.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.