Ngày 09.12.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

THỨ TƯ: 09. 12. 2015
Mt 11,28-30

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi” (Mt 11,29).

2. Suy niệm: Đây là kiểu nói của Chúa Giêsu với các tư thầy tư tế Do thái ngày xưa. Nhằm nói với những ai làm lớn thì phải phục vụ (Hc 51,31; Is 55,1; Ca 9,5). Ách và gánh của Chúa Giêsu là đạo lý và Tin Mừng cho mọi người biết rằng theo Chúa là phải hoàn toàn tin, khiêm nhường, hiền lành. “ Hãy học với tôi ” Chúa mời gọi mọi người trong chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Vì thế, để sống trọn vẹn niềm tin ấy thì ta hãy noi gương Chúa sống khiêm nhường đối với Thiên Chúa và hiền lành đối với tha nhân. Và như vậy tâm hồn ta sẽ được nghĩ ngơi và bồi dưỡng, vì Ngài luôn bổ sức cho những ai biết chạy đến với Ngài.

3. Sống lời Chúa: tập sống Khiêm nhường và hiền lành

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết sống Khiêm nhường và hiền lành như chính Chúa đã dạy con. Amen