Ngày 11.04: Để Tin Mừng được đón nhận

11/04/15 Thứ Bảy  tuần Bát Nhật PS
Mc 16,9-15

Để Tin Mừng được đón nhận

Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,10-11)

Suy niệm: Công cuộc loan báo Tin Mừng thường đầy thử thách, gian nan trong mọi thời. Vào thời kỳ đầu của Giáo Hội, nhiều người không tin và không đón nhận Tin Mừng Chúa sống lại. Thời đại hôm nay cũng thế, có nhiều người khước từ Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, thậm chí có những người đã lãnh bí tích Rửa Tội mà vẫn không đón nhận Tin Mừng Chúa sống lại và không sống đức tin, vì thế, họ được xem là “người đã Rửa Tội mà không tin”. Dĩ nhiên, những ai không đón nhận Tin Mừng thì phải chịu trách nhiệm về số phận của mình. Nhưng người tín hữu chúng ta vẫn phải chịu phần nào trách nhiệm về sự cứng lòng tin của anh chị em mình. Vì sao ư? Đức hồng y Martini nhận định rằng, vì chúng ta loan báo “chỉ một nửa”, nghĩa là loan báo Tin Mừng với những chữ nghĩa mà lại thiếu trái tim, loan báo Tin Mừng mà “chẳng hiểu gì cả” (Lc 24,25), loan báo Tin Mừng Chúa sống lại mà lòng lại đầy cay đắng, thất vọng thì không thuyết phục được người nghe. Vì vậy, để Tin Mừng được nhiều người đón nhận, thì tâm hồn chúng ta phải chứa đầy Tin Mừng rồi mới thốt ra trên môi miệng chúng ta.

Mời Bạn: Phải chăng vì chúng ta quên lãng bổn phận truyền giáo, thiếu hiểu biết hoặc thiếu nhiệt thành truyền giáo nên nhiều người vẫn còn xa Chúa?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày một việc lành với ý chỉ cho việc truyền giáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho con nên người môn đệ nhiệt thành của Chúa trên cánh đồng truyền giáo.