Ngày 11.09.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XXIII Thường Niên

THỨ SÁU: 11.09.2015
Lc 6,39-42

1. Ghi nhớ: “ Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong mắt của mình thì lại không để ý ” . (Lc 6, 41)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta một sự đòi buộc của Chúa Giêsu với những môn đệ theo Ngài là phải nên gương sáng cho anh em mình. Thông thường, chúng ta dễ thấy cái thiếu sót ,sai lầm và khuyết điểm của anh em hơn là nhận ra những yếu kém, tội lỗi và sự sai quấy của mình. Ở đây, không phải Chúa Giêsu cấm ta sửa lỗi người khác, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta một cách sửa lỗi anh em hữu hiệu, là trước tiên phải biết kiểm điểm và sửa mình trước để từ đó trở nên gương sáng cho anh em. Chính gương sáng và uy tín của mình mà việc sửa lỗi anh em có hiệu quả tốt.

3. Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày để ngăn ngừa tội lỗi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Xin cho đời sống chúng con trở nên gương sáng để khích lệ và gây niềm tin cho tha nhân . Amen.