Ngày 11.10: Thái độ trước những người “độc miệng”

 

11/10/13 Thứ Sáu Tuần 27 TN

Lc 11,15-26

Thái độ trước những người “độc miệng”

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)

 

flower21

Suy niệm: Đứng trước những phép lạ tốt lành Chúa Giê-su thực hiện, một số người Do Thái “độc miệng” gán ghép Chúa “dựa thế quỉ vương Bê-en-dê-bun” để trừ “quỷ con”. Quả là một lời xuyên tạc hiểm độc! Đối lại, Chúa Giê-su cho thấy không có gì phải làm ầm ĩ. Một cách bình thản, Ngài đưa ra những lập luận lành mạnh và vững chắc để bẻ gãy những lời lẽ nguỵ biện kia: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn… Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” Nhưng ở đây, phản bác những lời xuyên tạc đó chưa phải là mối bận tâm lớn nhất của Chúa; trọng tâm duy nhất của Ngài đó là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”

Mời Bạn: Tôi có cái nhìn đầy thành kiến “trông cò ra quạ”, nhìn những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa ra biểu hiện của quỷ Bê-en-dê-bun hay không? Tôi có xu hướng xét đoán ý xấu cho người khác không? Mặt khác, tôi đã phản ứng thế nào khi làm điều tốt mà lại bị người khác công kích, xuyên tạc?

Sống Lời Chúa: Nhìn ngắm thật kỹ mẫu gương của Chúa Giê-su hôm nay. Mỗi khi tôi định nói xấu về ai hoặc tôi bị ai nói xấu hãy nhớ lại thái độ này của Chúa và xin ơn bắt chước Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã biến tội lỗi chúng con thành dịp để ban cho chúng con điều tốt đẹp nhất, đó là ơn cứu độ. Xin giúp con biết bắt chước Chúa để con có thể khám phá những điều tốt đẹp, những điểm tích cực nơi anh em con.