TTTĐ Sáu Bậc Sống – Bảy ơn Chúa Thánh Thần (P.8)

 

Thư Tập Tiến Đức Sáu Bậc Sống  

6. Ơn Đạo Đức

Ơn đạo đức là ơn Chúa Thánh Thần ban cho linh hồn, làm cho linh hồn thích thú, say mê làm việc đạo đức ở buổi đầu đường nhân đức. Đồng thời sau đó thúc đẩy linh hồn với ý ngay lành muốn sống thật đạo đức dù phải hy sinh, chịu nhiều gian khó cho tới khi họ đạt đến đời sống trọn lành.

Chúa Thánh Thần, Đấng luôn quan phòng canh tân đời sống nhân loại hướng về nguồn cứu độ. Khi Ngài ban cho linh hồn ơn này, vào giai đoạn đầu đời sống tiến đức, linh hồn cảm thấy rất hạnh phúc khi làm các việc đạo đức. Nó thu hút, hấp dẫn họ say sưa nhiệt thành làm việc đạo đức đến không thấy mỏi mệt chán ngán. Ở bậc cao hơn, ơn đạo đức giúp cho linh hồn can đảm mạnh mẽ siêu thoát bản thân và tạo vật đến đủ sức sống chết cho tình yêu Thiên Chúa. Đáp lại ân tình cứu chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, Đức Ki-tô Giê-su, và cùng với Người hiến mình tế lễ xin ơn xá tội cho nhân loại, tích cực tham gia vào chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ơn đạo đức cùng ơn suy biết củng cố tình mến nơi linh hồn, thúc đẩy linh hồn dấn thân hoạt động cho trổ sinh hoa trái, phát triển cả hai mặt của tình yêu: hướng tới Thiên Chúa và tha nhân.

Ơn đạo đức còn làm phát triển thăng hoa tính tự nhiên, từ bản chất con người tội lỗi yếu hèn lên dần phẩm tính cao qúi con Thiên Chúa. Nhìn thấy linh hồn tha nhân có cảm tưởng mình đã thấy Thiên Chúa nơi họ, một khi ơn đạo đức đã toả được hương thơm thiện lành cao khiết của đời sống hiến tế vì yêu. Ơn đạo đức thật cao qúi, nó tựa như thứ vữa hồ tuyệt mỹ làm kết dính các vật liệu xây dựng là các ơn khác. Xây nên lâu đài tâm linh xinh đẹp cho linh hồn trước nhan Chúa và tạo vật.

Có thể nói ơn đạo đức là ơn khá đặc thù, khởi đầu xem ra nó không quan trọng và mang lại vinh quang cho bằng những ơn khác. Nhưng nó lại là ơn quan trọng bậc nhất trong bảy ơn Chúa Thánh Thần. Do bởi ơn này trực tiếp giúp linh hồn thực thi lề luật, tạo thêm công nghiệp hòa vào công nghiệp của Đấng Cứu Thế làm sáng danh Thiên Chúa, và ngày càng làm cho linh hồn thêm kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Linh hồn được ơn đạo đức liên lỉ phụng thờ Thiên Chúa bằng việc thực thi lời Người với trọn tấm lòng thành kính, muốn cho Thiên Chúa được vinh danh nơi chính mình và nơi tha nhân.

Các ơn khác dù đạt đến bậc cao siêu bao nhiêu chăng nữa cũng sẽ thành nhạt nhẽo vô vị nếu các ơn ấy không hỗ trợ cho đời sống đạo đức của linh hồn đi đến chỗ tận hiến chính mình cho Thiên Chúa, và say yêu phụng thờ Ngài. Có khôn ngoan, có thông hiểu, có biết lo liệu, có suy biết cao siêu, và có mạnh mẽ cũng để cho linh hồn sống hoàn tất thánh ý Chúa, làm việc phụng thờ tôn vinh Thiên Chúa như Đức Ki-tô Giê-su đã sống, đã làm. Kết quả này là ơn thi hành các việc đạo đức đưa linh hồn lên sự thánh thiện, trọn lành. Hay nói cách khác, hiệu quả cao nhất của ơn đạo đức là làm cho linh hồn làm vinh danh Thiên Chúa nơi chính mình rồi lan tỏa đến tha nhân. Bằng cuộc sống cùng với Đức Giê-su hiến tế chính mình, trong thánh lễ sống động linh hồn liên lỉ cử hành dâng lên phụng thờ Thiên Chúa.

Người có ơn đạo đức, họ được Thiên Chúa ban cho tình mến da diết nồng nàn. Họ sung sướng vui thỏa trong mối tương quan đầy hạnh phúc với Thiên Chúa. Cường độ mến yêu và hạnh phúc mỗi lúc một gia tăng hơn khi linh hồn tiến bước xa hơn trên đường nhân đức. Cảm tạ Thiên Chúa biết mấy cho những ai được ơn đạo đức quí hoá này.

 
Tình Yêu Hoa Cỏ 
                                                                                                                                                                                                24/11/2008