Ngày 10.09: Tình bạn và tình cha

10/10/13 Thứ Năm Tuần 27 TN

Lc 11,5-13

Tình bạn và tình cha

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9)

 

flower21

Suy niệm: Có bánh mà đem “cho kẻ đói ăn” là một nghĩa cử cao đẹp. Không có bánh mà lo xoay sở, vay mượn cho kẻ đói có cái để ăn là một nghĩa cử còn cao đẹp hơn nhiều. Người đi vay bánh ban đêm cho người bạn lỡ đường của mình có cái ăn chắc chắn phải chấp nhận sự phiền toái cho mình, phải “cứ lì ra đó”. Anh ta làm như thế chỉ là vì tình bạn.Nếu chúng ta đối xử với nhau bằng tình bạn thì Chúa sẽ đối xử với chúng ta bằng tình Cha. Lúc bấy giờ chúng ta cầu xin Chúa, nhất là cầu cho người đói ơn Chúa, thì Chúa sẽ ban, không những cá, trứng, hay bánh mà còn ban cả Thánh Thần, là món quà cao quý nhất.

Mời Bạn: Trước mắt chúng ta có biết bao nhiêu người đói ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho họ không phải vì tình bạn mà là vì tình liên đới giữa những người con cùng một Cha trên trời. Kiên trì cầu cho họ với tình yêu này chắc chắn sẽ đẹp lòng Cha. Ngài sẽ thể hiện tình Cha mà ban cho điều chúng ta cầu xin. Vì Chúa đã hứa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” Hơn nữa, Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương con cái mình. Đồng thời, Thiên Chúa cũng là Đấng thông biết mọi sự. Người ban, hay không ban, hay chậm ban cho ta điều ta xin vì lợi ích to lớn hơn và cần hơn cho ta và cho tha nhân.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày cầu nguyện cho người đang gặp khó khăn, và sẵn sàng chia sẻ với họ cách cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa có quyền năng giải thoát con cái Chúa khỏi mọi thứ đau khổ, nhưng Chúa như muốn đặt họ vào tay chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết thể hiện tình liên đới đối với họ qua việc cầu nguyện.