Ngày 12 tháng 2 Chân phước RÊ-GI-NAN-ÐÔ Linh mục (1180-1220)

Ngày 12 tháng 2
Chân phước  RÊ-GI-NAN-ÐÔ
Linh mục (1180-1220)

Tiểu sử
Cậu Rê-gi-nan-đô chào đời khoảng năm 1180 tại giáo phận Óoc-lê-ăng nước Pháp. Người ta không biết nhiều về thời thơ ấu của vị chân phước này ; chỉ biết rằng Rê-gi-nan-đô theo học đại học Pa-ri, đậu tiến sĩ luật học và đã giữ chức giáo sư giáo luật tại đó. Danh tiếng cha đồn đãi khắp nơi. Các kinh sĩ đã bầu cha làm kinh sĩ trưởng thánh đường và kinh sĩ hội thánh A-ni-a-ni. Cha được các kinh sĩ kính phục và đức giám mục mến yêu.

Năm 1218, cha đi hành hương Giê-ru-sa-lem cùng với đức giám mục giáo phận Óoc-lê-ăng ; cha ghé qua Rô-ma và được tiếp xúc với thánh Ða Minh. Lập tức cha say mê lời nói của thánh Ða Minh, mộ mến lý tưởng tông đồ và khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm của Dòng. Cha xin gia nhập Dòng Anh em Thuyết giáo và được thánh Phụ Ða Minh sung sướng đón nhận.

Một lần kia, cha Rê-gi-nan-đô lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh. Thánh Ða Minh cầu xin Ðức Mẹ cứu chữa người con yêu quí và Ðức Mẹ đã đến trợ giúp, chữa cha Rê-gi-nan-đô hết bệnh cách lạ lùng. Ðức Mẹ cũng ban cho cha mẫu áo Dòng mà các tu sĩ Ða Minh đã mặc cho đến ngày nay.

Khỏi bệnh, cha tiếp tục cuộc hành hương cùng với đức giám mục đi thăm các nơi thánh. Khi trở về Ý, cha được thánh Ða Minh cử đến Bô-lô-ni-a, sau đó lại đến Pa-ri. Ở đâu cha cũng nên gương sáng các nhân đức và tài ăn nói có sức đốt cháy lòng người đến độ người ta gọi cha là một ngôn sứ “Ê-li-a mới”. Sự thông thái, thánh thiện, nhất là khó nghèo và khiêm tốn của cha đã lôi kéo được nhiều thanh niên và những người nổi tiếng gia nhập Dòng. Cha là người khôn ngoan, biết sắp đặt và hăng hái cổ võ đời sống cộng đoàn, một người đem nhiệt tâm tông đồ để mở rộng nước Chúa Ki-tô.

Cha Rê-gi-nan-đô sống ít nhưng phục vụ Chúa và nhà Dòng nhiều. Cha qua đời tại Pa-ri năm 1220 và được mai táng trong thánh đường Ðức Ma-ri-a ở Cam-pít. Ngày 8-7-1875, đức giáo hoàng Pi-ô IX đã tôn phong chân phước cho cha Rê-gi-nan-đô.

Bài đọc : Pl 4,4-9 ; Tin Mừng : Mc 6,7-13

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã cho chân phước Rê-gi-nan-đô linh mục những sự trợ giúp của Ðức Ma-ri-a từ mẫu, được bước vào và lôi kéo nhiều người theo con đường khó nghèo, con đường phúc âm. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin Chúa hướng dẫn chúng con bước theo Lời Chúa, để chúng con hân hoan tuân giữ huấn lệnh Chúa, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con