Ngày 13.12.2015: Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

CHÚA NHẬT III MV: 13. 12. 2015
Lc 3, 10 -18

  1. Ghi nhớ : Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” (Lc 3,11)
  2. Suy Niệm : Rất nhiều những tâm hồn đơn sơ và thiện chí đã nhận ra được Gioan Tẩy giả là tiên tri của Thiên Chúa, là Đấng dọn đường cho Đấng Messia ngự đến. Họ tin vào lời kêu gọi sám hối của Gioan và thực tâm hoán cải đời sống. Thánh Gioan đã chỉ cho mọi người đến với ông những thực hành cụ thể để hoán cải đời sống như: chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ, giữ lẽ công bằng với mọi người, đừng đòi hỏi hay ức hiếp những kẻ dưới quyền mình . . . Sám hối thật tình là dẫn đến hành động cụ thể qua đời sống bác ái và yêu thương. Những giọt nước mắt sám hối thôi chưa đủ nhưng cần phải “đứng lên” để làm lai những sai lỗi trong cuộc đời. Những mẫu gương mà Tin mừng nhắc đến như Phêrô, Mađalêna, Giakêu . . .rất cần cho chúng ta học đòi bắt chước. Cuộc sống của con người không thể tránh khỏi những lầm lỗi, những sa ngã vì yếu đuối. Nhưng điều đó không quan trọng bằng thái độ biết chỗi dậy sau những lần vấp ngã đó. Thánh thiện không phải là không phạm tội, nhưng là biết đứng dậy sau mỗi lần phạm tội để sửa chữa. Bởi thế, Tin mừng cho chúng ta thấy, Chúa rất mộ mến những tâm hồn thống hối chân thành và Ngài đón nhận họ cách trân trọng. Ta hãy nhớ đến thái độ của Đức Giêsu đối với anh trộm lành bên hữu Chúa trên thập giá như thế nào, hay thái độ của Ngài đối với Mađalêna, với Phêrô, với Giakêu như thế nào? Họ là những vị thánh lớn lên từ những tội nhân biết sám hối. Còn tôi, tôi đã có thái độ nào sau những lỗi phạm của tôi? Đừng cố chấp và cứng lòng nữa, cũng đừng bao giờ thất vọng vào tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, vì Chúa chúng ta một “lòng từ ái với những ai trông cậy Ngài”.
  3. Sống Lời Chúa : Giảm bớt những chi tiêu không cần thiết để có điều kiện làm việc tông đồ.
  4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết sống chia sẻ với những người kém may mắn hơn chúng con. Xin cho chúng con biết khắc ghi lời Chúa dạy và d0em ra thực hành để ngày sau được vui sống bên Chúa trong ánh sáng không bao giờ tàn lụi. Amen.