“Mẩy” -“Lép” (13.12.2015)

 Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Lc 3,10-18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

10 Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?” 11 Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” 13 Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” 14 Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”
15 Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

CN III MV C -2015

 

1. Ghi nhớ :Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”.

2. Suy nim: Phải chăng đây là là câu nói diễn tả về cách thức, về đường lối dẫn đến việc từng người sẽ gặp gỡ riêng tư với “Người” trong phút giây cuối cùng. Bạn thân mến, giây phút quan trọng ấy sẽ đến với mỗi người chúng ta. Tôi mời bạn suy tư về điều Gioan Tẩy giả vẽ ra, mà nói chính xác, thì đây chính là lời Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta. Trong  giây phút trình diện này, mỗi ngươi trong chúng ta đều  đem tất cả những điều mình đã sống tốt hay xấu. Ta sẽ là gì?

Ta chỉ còn một lối đi duy nhất, không được mang theo gì, không tiền tài, không danh vọng, không chức tước, thế nhưng nhưng công việc to nhỏ trong đời sống, những kế hoạch cho công việc, những tính toán đầy uẩn khúc hay những viêc là thánh thiện đều theo ta. Việc tham gia của ta trong huynh đoàn có giúp  “Mẩy” hơn không? những điều chia sẻ khi nguyệt hội có làm ta “Lép” đi khi bạn tranh đấu cho tập thể? Ta sống tình huynh đệ đoàn thế nào? học tập ra sao? Những việc ấy có giúp cho ta tốt hơn không?

Khi ấy, có thể từng giây trong cuộc đời được lần lượt xảy ra cách này hay cách khác và chỉ phơi bày ra cái tôi “Mẩy” hoặc “Lép” của từng người. Bạn thân. Có thể, bạn sẽ lớn tiếng bênh vực cho thái độ hay việc làm của mình, nhưng bạn sẽ phải tự im lặng ngay vì từng hình ảnh diễn ra rõ ràng, và sau cùng, bạn chỉ còn là “Mẩy” hay “Lép”.

Đây là ví dụ mà Gioan Tẩy giả trình bầy rất đơn giản nhưng xác đáng quá. Trong thời khắc đó, cái tôi của mỗi người được phơi bày, và chỉ diễn ra một lần, chỉ một lần mà thôi “còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi,”

Sống Lời Chúa:  “thóc mẩy thì thu vào kho lẫm”.

Cầu nguyện: Xin dạy con biết hối lỗi, ăn năn, sửa đổi những lầm lỗi của mình. Xin cho con biết tín thác vào Chúa.

Bùi Ri Cao