Ngày 13 tháng 4 Chân phước MA-GA-RI-TA CÁT-TEN-LÔ Trinh nữ (1287-1320)

Ngày 13 tháng 4
Chân phước MA-GA-RI-TA CÁT-TEN-LÔ
Trinh nữ (1287-1320)

Tiểu sử
Chị Ma-ga-ri-ta sinh trưởng trong một gia đình có thế giá, chào đời tại Ti-xê-ni, nước Ý, quãng năm 1287. Bất hạnh thay, vừa lọt lòng mẹ chị đã chẳng được thấy ánh sáng ! Cha mẹ tìm thầy chạy thuốc, khấn vái khắp nơi mà vẫn không thấy kết quả, bèn ngã lòng vứt bỏ đứa con.

May thay ! chị Ma-ga-ri-ta được một phụ nữ đạo đức đem về nuôi nấng dạy dỗ. Càng thêm tuổi, chị Ma-ga-ri-ta càng tiến bộ về đạo đức lẫn hiểu biết, khiến mọi người đều quí mến chị. Lớn lên, chị Ma-ga-ri-ta phó thác cuộc đời cho một mình Thiên Chúa và sống trong Huynh Ðoàn Hãm Mình của thánh Ða Minh, bắt đầu một cuộc đời hãm mình ăn chay và cầu nguyện.

Mỗi tuần, chị ăn chay bốn ngày, đặc biệt từ lễ suy tôn Thánh Giá đến lễ Phục Sinh là thời gian chị ăn chay liên tục. Chị thuộc lòng 150 thánh vịnh và dùng thánh vịnh làm “chất dinh dưỡng” tâm tình cầu nguyện.

Chị Ma-ga-ri-ta có lòng kính mến Thiên Chúa và tôn sùng Ðức Mẹ cách đặc biệt. Ðiểm nổi bật trong đời sống thiêng liêng của chị là chuyên cần suy niệm mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể. Những lúc suy niệm như thế, chị được ánh sáng Chúa Ki-tô ban nhiều ơn an ủi trong tâm hồn.

Năm 33 tuổi, chị được gọi về chiêm ngưỡng Thiên Chúa, Ðấng mà nơi trần thế chị vẫn hằng kiếm tìm bằng con mắt đức tin, hôm đó là ngày 13-4-1320. Ðức giáo hoàng Cơ-lê-men-tê X đã tôn phong chân phước cho chị Ma-ga-ri-ta vào ngày 6-4-1675.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã cho chân phước Ma-ga-ri-ta khi không nhìn thấy ánh sáng thế gian, thì lại được tràn đầy ánh sáng đức tin trong tâm hồn, và khi con mắt tâm hồn được soi sáng, người chỉ còn chiêm ngưỡng duy một mình Chúa. Xin Chúa cũng nên ánh sáng cho mắt tâm hồn chúng con, để khi thoát khỏi bóng tối của thế gian này, chúng con đạt tới quê hương của ánh huy hoàng vĩnh cửu. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *