Ngày 15.04: Bước theo Đức Giê-su, ánh sáng trần gian

15/04/15 Thứ Tư tuần 2 PS
Ga 3,16-21

Bước theo Đức Giê-su, ánh sáng trần gian

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” (Ga 3,16)

Suy niệm: Các dân tộc vùng Á đông chúng ta đều biết đến khái niệm của cụm từ “âm – dương”. Cũng như học thuyết nhị nguyên của người phương tây, cụm từ âm – dương này nói lên hai mặt đối lập của một vần đề: tối – sáng, tốt-xấu, đúng-sai, thánh-phàm… Và thánh Gio-an trong sách Tin Mừng của mình cũng đã sử dụng ý niệm này để diễn tả điều chân thiện, sự thiêng thánh của Thiên Chúa để đối lập với những điều xấu, điều tà… của thế gian. Đức Giê-su là ánh sáng, là nguồn gốc của sự chân thiện, và Ngài đã đến thế gian để xua tan đi bóng tối lầm lạc, chỉ vẻ cho con người biết điều chân thiện, hướng về Chúa là Đấng Thánh hầu được hưởng phúc đời đời. Là môn đệ của Chúa Ki-tô, Đấng tốt lành thánh thiện, chúng ta được mời gọi hãy sống thánh và biết tránh xa tội lụy, biết nghe theo sự thật để chối từ sự dối trá, biết sống trong ánh sáng của sự thánh thiện để đẩy lui bóng tối tăm tội lỗi. Có như thế, con người hôm nay mới nhận biết đâu là chân lý giữa nơi tối tăm gian trá, đâu là sự thánh thiện của một vị Thiên Chúa rất mực yêu thương con người.

Mời Bạn: Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi bước đi trong ánh sáng của Người. Ước mong sao cuộc sống của chúng ta minh chứng được rằng giữa cõi thế gian tăm tối tội lụy này, Thiên Chúa vẫn luôn là Đấng Thánh.

Chia sẻ: Bạn làm gì để sống đúng là người đang bước đi trong ánh sang của Chúa Ki-tô?

Sống Lời Chúa: Luôn lấy lời Chúa làm chuẩn mực cho mọi chọn lựa.

Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi.