Ngày 18.11.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

THỨ TƯ: 18. 11. 2015
Lc 19, 11 – 28

  1. Ghi nhớ : “ Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười yến bạc và nói với họ: “ Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến ”. (Lc 19,13).
  2. Suy niệm: Dụ ngôn cho ta biết sự tín nhiệm của vị vua đối với các đầy tớ. Vua đi xa, để lại cho đầy tớ của mình sử dụng số bạc tuỳ theo khả năng và sự khôn ngoan của họ. Vua không can thiệp chút gì về cách sử dụng tiền của các đầy tớ. Điều quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người chính là sự tự do. Có người dùng tự do của mình để phát triển bản thân, giúp ích cho đời. Có người lạm dụng tự do để làm sai mục đích Chúa muốn. Nhưng dù con người có thế nào đi nữa Thiên Chúa vẫn không lấy lại tự do đã ban cho con người. Tuy nhiên mỗi người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Thiên Chúa vẫn mong chờ chúng ta biết sử dụng tự do để sinh lợi thật nhiều trong đời sống thiêng liêng.
  3. Sống Lời Chúa: Siêng năng tham gia trong các việc đạo đức, dẹp bỏ tính ươn lười, trễ nải.
  4. Lời nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tự do Chúa ban mà sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống chúng con. Amen.