Ngày 18.10.2015: Chúa Nhật XXIX Thường Niên

CHÚA NHẬT XXIX TN: 18-10-2015

Chúa Nhật Truyền Giáo
Mc 10, 35- 45

  1. Ghi nhớ: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mc 10, 45)
  2. Suy niệm: Trong cuộc sống con người, chức thường đi với quyền và những bỗng lộc đi theo chức vụ. Vì thế chẳng lạ gì khi người ta tranh chấp nhau về quyền lực danh vọng. Còn Chúa Giêsu, Người dạy cho các môn đệ hiểu rằng: chức cũng đi chung với quyền nhưng quyền là để phục vụ. Và chính Chúa Giêsu đã làm gương như thế. Là Thiên Chúa thế, quyền uy tột đỉnh, thế mà Người đến sống giữa trần thế, gần gũi những người nghèo, người tội lổi, cảm thông tha thứ, chữa lành tật bệnh, hòa đồng với mọi người, và hiến dâng mạng sống cho con người. Chúa nhật truyền giáo hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cách sống đạo của mình. Truyền giáo không nhất thiết phải làm cái nầy hay cái kia, đi chốn nầy hay chồn khác mà chủ yếu phải là đem Chúa đến cho mọi người trong hoàn cảnh và ơn gọi của mình.
  1. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.
  2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng con. Amen.